BLACK STARS OF THE WHITE SKY

inlagt av den 2015.07.24, under eget, foto, grafik/digitalt
24:e

150721_1

INSP: CERES, PLUTO AND –

inlagt av den 2015.07.24, under andras, inspiration
24:e

11

22

33

 
Those photos are © NASA I presume.

LANDSKAP 2:3

inlagt av den 2015.06.26, under eget, foto, grafik/digitalt, målning/teckning
26:e

2_3

INSP: ARTWORK BY CAN PEKDEMIR

inlagt av den 2015.06.26, under andras, inspiration
26:e

1

2

3

4

 


 
 
Fantastic work from Can Pekdemir.
You can find his site at can-pekdemir.com.

INSP: JACOB’S LADDER STILLS

inlagt av den 2015.06.26, under andras, citat, inspiration
26:e

01

1

2

3

4

6

5

 
”Eckhart saw Hell too. He said: The only thing that burns in Hell is the part of you that won’t let go of life, your memories, your attachments. They burn them all away. But they’re not punishing you, he said. They’re freeing your soul. So, if you’re frightened of dying and… and you’re holding on, you’ll see devils tearing your life away. But if you’ve made your peace, then the devils are really angels, freeing you from the earth.”

Jacob’s Ladder on IMDB.

LANDSKAP 2:2

inlagt av den 2015.06.21, under eget, foto, grafik/digitalt, poesi, text
21:e

landskap_3_gen2

 
jag såg
de sista
enorma fiskarna
simma likt förlorade drömmar
i haven

prometheus kedjor
sitter där
i evighet

stål, sten, thinner, eld

någonstans
någon gång
fanns det en plats
där alla kunde krypa in
och känna sig trygga

 
***

 
i saw
the last
huge fishes
swim like lost dreams
in the oceans

the chains
of prometheus
sitting there
forever

steel, stone, thinner, fire

somewhere
sometime
there were a place
where everyone could enter
and feel secure

FRÅN HENNE TILL VERKLIGHETEN

inlagt av den 2015.06.20, under andras, eget, poesi, text
20:e

1

Det är bara jag.

2

Men hon.

4

Jag måste dyka djupt. Svarta stjärnor. Corcosa. In i Kungen i Gult.

5

Här i det nya köttet har jag kraft. Men jag lånar den bara. Det kan aldrig vara mer än ett lån. Men.

6

Jag får träffa henne igen. Hon är död, men andas.

7

Men inget stämmer. Här nere är det inte verkligt. Sprickor i min hud. Fler och fler bandage. Jag är lika döende som hon är död.

3

Kroppen likblek, luktar förfall. Jag kan bara röra mina läppar. Jag i  absolut sista sekund…

8

Drar mig upp ur all denna död!

9

Jag brinner ut det overkliga. Bygger sakta upp mitt centrala nervsystem. Slår mig fram i vad som känns som en ogenomtränglig djungel.

10

För trädet är ofattbart. Trädet!

11

Naturen ur båda sidor. Alla dessa dimensioner! Natur! Rådjursögon! I Det Oerhörda; Det som Är ÄR. Det som ÄR. Det ÄR. ÄR. ÄR

12

Det är… är… Så ENKELT!

 
 


De fantastiska bilderna är gjorda av Kent Williams. Jag har skrivit de små texterna.

REMIX-A-RESHAPIN RADIOHEAD STUFF. LIMBO WORK-A-SPACE.

inlagt av den 2015.05.24, under andras, citat, eget, grafik/digitalt, inspiration, poesi, text
24:e

1-sdf

2-dfsdfs

3-1

 
”This is a war universe. War all the time. That is its nature. There may be other universes based on all sorts of other principles, but ours seems to be based on war and games. All games are basically hostile. Winners and losers. We see them all around us: the winners and the losers. The losers can often times become winners, and the winners can very easily become losers.”

William S. Burroughs wrote those words. My thought: IF I WIN THEN SOMEONE ELSE LOSES.

He says that our universe ”IS WAR”.

So,

so when our planet is saved, we sooner or later want to play again. And this, all this – starts again!

An intellectual or philosophical REBOOT of the human race will not happen, don’t you agree?

But I hear music. It enchants me. Lilacs.
I love this earth. I love this feeling. May it never disappear.

DET SOM DE KALLAR JAGET, KAN MAN KLARA SIG UTAN

inlagt av den 2015.05.24, under andras, citat, eget, målning/teckning, okatalogiserat, poesi, text
24:e

02

01

Ovan: Rothko. Nedan: Av mig, Daniel. Rubriken är ett citat från Birgitta Trotzig.


 
I nederläget. Jag är avkallad, bortslagen, finistrerad.

Jag har ett mål, klart likt en diamantkula; ta dig in i de vita rummen, zonen. Igen och igen – ta dig in i vitrummet och stanna där. De djävulska buller-andarna, poltergeist – de drar ut mig igen och igen.

Jag tog en drog en gång och har aldrig hittat tillbaka.

ZONEN. VIT-RUMMET. De avgörande punkterna, platsen, gränsen. –
Står nu helt klart en bit från zonens gräns. Kan titta mig omkring. Kroppen är rastlös och en tomhet är där som inte vill bli besegrad. Ska vandra fram, jag ska se om jag kan vandra fram. Beträda den döda brända jorden (den befruktade jorden).

I zonen-vit-rummet är man en medborgare i världen, av världen. Ens händer utför meningsfulla handlingar. Bilden är bild. Musiken är musik. Men här utanför krackelerar inlevelse och fantasi och kreativitet.

DEN NYA BLICKEN. VAR? Nå låt mig leta efter ingångar; –

Carl-Erik af Geijerstam berättar självbiografiskt om hur han var nära att drunkna och vaknade upp invid en jokk:

Till slut kom ett slags lugn från själva marken, från det låga riset så stilla alldeles intill det skummande vattnet.

Birgitta Trotzig skriver i Sammanhang:

   (Tröskel, gräns, skillnad, utanför, innanför.)
   Vad är nu sambandet mellan konsten och naturen? var uppstår det imaginära rummet som är varken det ena eller det andra?
   Det som de kallar jaget, kan man klara sig utan.
   Gränsen, tröskelns hemlighet. Vad är ute, vad är inne, vad är utanför mig, vad är inuti mig?
   På tröskeln. Inte hitom, inte bortom.
   Just i rörelsen över tröskeln. Brister skenhinnan, det förfalskade seendet ”jag”. Då blir världen naken. Ljus talar, stenar andas. Ögat bli en svart planet, världen är nu seende. Träden lyfter rötterna ur jorden, upp ur döda träds mull. Leran och människospåret är blindhetens seende, mörkrets händer och känsel. Stjärnbilderna nertecknar i nattdjupet det avslutade och det oavslutade.
   Skytten skjuter sin pil, den är dödlig.
   Allt talar till allt. I rymdljuset, i mörkerljuset. Meddelandet uppenbarar sig.

Vilhelm Ekelund skriver i Metron:

Inte rygga för den tanken att det finnes kanske en doft av livet, en möjlighet till lifssyn, som ännu ingen fattat och gripit; att det kunde tänkas en tid med människor som mäktade förlänga det subtilaste, hålla fast de höga stundernas doft och sträcka ut dem öfver längre tidsrymder än vi, gifva hela existensen en allt det nedriga, olustiga betvingande ton af de högsta lusterinringarna-: liksom en konvalescent kan under de första veckorna efter sitt fulla tillfrisknande ännu hålla kvar de första obeskrifliga gryningsdofterna som han erfor på tröskeln till den återvändande hälsan-: han blir långsam och sakta i alla sina omdömen, förlåter gärna, vänder sig bort utan hat från hvad han icke kan gilla och har en elastisk spänstighet i denna kraft att blixtsnabbt vända bort själens uppmärksamhet från allt vidrigt – han lefver i djupa drag allt det kostligaste i ett nir-admiraritillstånd.
Hvarför är konvalescenttillståndet så likt det renast poetiska och den renast filosofiska? Hvad är det som utgör grunden för den fina lyckan hos konvalescenten? Att han icke hyser ovilja mot någon människa; att han har en förmåga att blunda för och ignorera det fula och bittra i tankar, en kraft som han icke har annars.
En lång (lifslång) konvalescens, full av mildhet och meditationens sötma, fri från ambitioner – med ett förakt som är tempereradt af medlidande och from tacksamhet utan all fariseism: hvad annat är Epikuros’ lycko- och vishetsideal?

LOST IN THEM MAZES. HUNTING BEARS. THE DEMONS. RED SKY. WHITE MOUNTAIN.

inlagt av den 2015.05.23, under andras, inspiration, video
23:e

 
The Video: Thom Yorke soundtracks Stanley Donwood for ‘The Panic Office’, a new exhibit in Sydney, Australia, that showcases the artwork of Stanley Donwood. The soundtrack is called ”Subterranea”.

OLD THINGS MADE NEW (SWE)

inlagt av den 2015.05.20, under eget, foto, grafik/digitalt, poesi, text
20:e

081013

081203

081216

090114

090122

090210

 
From old project BILDERBOK.

PLASTIC SURGERY IN SOUTH KOREA

inlagt av den 2015.05.19, under andras
19:e

imrs

imrs-2

imrs

imrs-1

imrs-1

 
From an article in The Washington Post.

INSP: STANLEY DONWOOD.

inlagt av den 2015.05.17, under andras, inspiration
17:e

5.0.3

5.0.3

 
Wait for bus
Bus doesn’t come
Give up waiting
Walk away from bus stop
Uphill through interminable housing estate
Over first stile. Four horses galloping
Rain stops. Hot
Path skirts hilltop establishment encircled with razor wire and chainlink fencing
Warning CCTV In Operation
Derelict house in middle of field
Roofless. Ivy-covered
Windows smashed or bricked-up with grey breeze-blocks
Echoing shouts seem to come from it
Downhill steeply
Mud. Barbed wire and brambles. Slippery
Still very high up. A buzzard flies below me
No wind. Crows chatter in the woods
Sun comes out
Cut a walking stick from a hazel copse
Easier on the muddy slope
Down into a valley over a stream
Chickens and ducks pecking about
Muddy field below an old church
Water gurgling and pouring
A sheep bleats in the distance
The ducks are watching me
They’ve alerted some geese
They stare at me
Suspiciously? I know. I shouldn’t be here
Old stony cart-track between hedges alive with birds bursting out as I approach
Old-mans-beard garlanded with red berries
Something has changed. Evening is pulling down the sun
Walk back up to the hills
Stalk about in a lumped field covering an old village
Traffic noise carrying easily in the stillness
A plaque tells me that hundreds of people died here fighting each other
Three hundred and sixty years ago
Suddenly it turns very cold
Warning Security Guards On Patrol
Cow field. Smell of hay and cow shit
Muddy track down into valley

 
 
Txt and pics by Stanley Donwood.

THE APA? MODERN HORROR PART 2. DRAFT ONLY.

inlagt av den 2015.05.16, under andras, apa, citat, eget, helt jävla sjukt, poesi, text, video
16:e

I am Human.
If I am The Dark Trees.
I am not Human.

Darkness over town,
sunlight, Sunday, quiet,
long shadows,
trees over empty streets.

An orange glow in the sky.

 
 

Fiction?
Non-fiction?
No, it is Modern Horror.
You can never ever be certain.
This is the new world.

Long live the new flesh!

 


 
 

1.
5

2.

3.


”The Governor was finishing his reply to the short speech of the Surgeon-General. I heard him say: ”The laws prohibiting suicide and providing punishment for any attempt at self-destruction have been repealed. The Government has seen fit to acknowledge the right of man to end an existence which may have become intolerable to him, through physical suffering or mental despair. It is believed that the community will be benefited by the removal of such people from their midst. Since the passage of this law, the number of suicides in the United States has not increased. Now the Government has determined to establish a Lethal Chamber in every city, town and village in the country, it remains to be seen whether or not that class of human creatures from whose desponding ranks new victims of self-destruction fall daily will accept the relief thus provided.” He paused, and turned to the white Lethal Chamber. The silence in the street was absolute. ”There a painless death awaits him who can no longer bear the sorrows of this life. If death is welcome let him seek it there.” Then quickly turning to the military aid of the President’s household, he said, ”I declare the Lethal Chamber open,” and again facing the vast crowd he cried in a clear voice: ”Citizens of New York and of the United States of America, through me the Government declares the Lethal Chamber to be open.”

 
4.
 

6

7

 
5.
 

a) APA Ethics Policy Aligned with the Operational Needs of the CIA’s Torture Program

APA invited psychologists who were directly involved in the CIA’s “enhanced” interrogation program to meet with the APA Ethics Office and Science Directorate regarding the association’s ethics policies. The express and stated purpose of this meeting was for APA to help “navigate” the ethical challenges of psychologists’ involvement in interrogations. Two such meetings are known to have taken place.

The first meeting was held secretly in July 2004 to address “Ethics and National Security;” senior APA staff members and senior psychologists and others from the CIA and DoD intelligence agencies attended. Among the latter was Dr. Kirk Hubbard, then Chief of Operations for the CIA Operational Assessment Division. Hubbard has asserted publicly that he introduced Mitchell and Jessen as assets to the CIA.2 In the emails, APA explicitly stated that the aim of the July meeting was:

…to take a forward looking, positive approach, in which we convey a sensitivity to and appreciation of the important work mental health professionals are doing in the national security arena, and in a supportive way offer our assistance in helping them navigate through thorny ethical dilemmas.3

Another meeting – the 2005 APA Presidential Task Force on Psychological Ethics and National Security (PENS) – was derived from the 2004 secret meeting, according to the emails. The emails indicate that this meeting ensured that the legal safeguards built into the “torture memos” issued by the DoJ’s Office of Legal Counsel (OLC) were codified in APA ethics policy. Rather than protect detainees, the PENS report interpreted APA policy as permitting research into and monitoring of detainee interrogations, violating long standing medical ethics prohibitions against causing harm and conducting prisoner research without consent.

The emails indicate that this research section of the PENS report was written by Dr. Susan Brandon, a former White House official whose responsibilities included promoting research in order to improve the efficacy of interrogations. Without the monitoring and research permitted by the PENS language, individuals who implemented, planned, or authorized the “enhanced” interrogation program likely faced heightened risk of future prosecution.

 


 
 
1. Becoming Cenobite. (”The suffering, the sweet suffering!”) Made by me.
2. Rising as Cenobite. Made by Clive Barker (I think).
3. Robert William Chambers. ”The King in Yellow”.
4. APA report photos. The first photo describes as fake. The figure in the frame is fake rubbish. The second photo should be authentic. Here Mr. Kessler says that he is 100% sure that the figure on the second photo is The Yellow King.
5. American Psychological Association Bolstered C.I.A. Torture Program, Report Says from (The New York Times). Read the report as PDF.

_150512TEKNIK-MAN

inlagt av den 2015.05.12, under bildserie, citat, eget, grafik/digitalt, poesi, text
12:e

150512_line_2

150512_line

 
Frihet.
Förlåt mig men jag måste säga att tapeterna är blodfärgade.
Tänderna gnisslar och molnen där borta är slaktade kaskelotter.

Frihet. Något måste definieras.
Eller i alla fall släppas fram – nerver i biomassan genom matematik (en tredjedel av äktenskap i USA matchade genom dating-sajter).

 
Martin Heidegger:

Soon after Being and Time appeared a young friend asked me, “When are you going to write on ethics?” Where the essence of man is thought so essentially, i.e., solely from the question concerning the truth of Being, but still without elevating man to the centre of beings, a longing necessarily awakens for a peremptory directive and for rules that say how man, experienced from ek-sistence toward Being, ought to live in a fitting manner. The desire for an ethics presses ever more ardently for fulfilment as the obvious no less than the hidden perplexity of man soars to immeasurable heights. The greatest care must be fostered upon the ethical bond at a time when technological man, delivered over to mass society, can be kept reliably on call by gathering and ordering all his plans and activities in a way that corresponds to technology.

(Fet-stilat i citatet av mej.)

pagetop

  • 01 INLÄGG

  • 02 ETIKETTER

  • 03 KATEGORIER

  • 04 ARKIV