PENSEL; blod

inlagt av den 2010.04.15, under eget, grafik/digitalt, målning/teckning
15:e