FOTO; jag

inlagt av den 2010.04.16, under eget, foto
16:e