FOTO –

inlagt av den 2010.07.04, under eget, foto, text
04:e

Vi väntar här. Håller andan.
Tidens slav är jag inte.
Är inte jag. Bakom dörrar och väggar dansande…
Hör du mig? Och hur skulle..?