FOTO: vandring

inlagt av den 2010.08.15, under eget, foto
15:e