FOTO: storm

inlagt av den 2010.08.21, under eget, foto
21:e