FOTO: mot väggen

inlagt av den 2010.09.07, under eget, foto
07:e