FOTO: trädfingrar, höst, byggnader –

inlagt av den 2010.09.09, under eget, foto
09:e