FOTO: i rörelse

inlagt av den 2010.09.20, under eget, foto
20:e