HJÄLP IGEN!

inlagt av den 2015.09.09, under handling, omsorg
09:e

syria_7230_20121215_c0-36-864-539_s575x335


Bilder hittade genom Google.

 
Klistrar in texten nedan direkt från Dagens Nyheter. Här finns möjligheter till att hjälpa. För Vi är i Kris.

 
aid

 
Rädda Barnen

Rädda Barnen finns på plats i Syrien, Grekland, Italien och Serbien.

För att stödja Rädda Barnen:

Plusgiro: 90 2003-3

Bankgiro. 902-0033

Märk inbetalningen Katastrof.

Ge 100 kronor: Sms:a Katastrof100 till 72911

Ge 200 kronor: Sms:a Katastrof200 till 72911

Ge 300 kronor: Sms:a Katastrof300 till 72911

Röda korset

Har en insamling till arbetet att hjälpa människor på flykt, men ingen särskilt inriktad enbart på situationen på Medelhavet.

För att stödja människor på flykt:

Sms:a AKUT FLYKT till 72900 för att skänka 100 kronor.

Bankgiro 900-8004, skriv ”På Flykt”

Swisha till 123 555 7764

Läkarmissionen

Sms:a akuthjälp100 till 72980 så skänker du 100 kr.

Ge valfri gåva via Swish till 123 900 02 17

Ge valfri gåva via plusgiro 90 00 21-7

UNICEF Sverige

Stöd och hjälp till barnen och deras familjer i de krigshärjade länderna, i flyktinglägren och på flyktvägen.

För att stödja UNICEF:

Skänk en gåva på unicef.se.

Ge 100 kronor genom att sms:a LIV till 72900.

Bankgiro: 902-0017, märk ”flykt”.

Amnesty International

Har just nu en kampanj för att stärka rättigheterna för de människor som försöker att resa till Europa.

För att stödja Amnesty:

Sms:a AMNESTY 50 till 72 970 för att ge 50 kronor. Byt ut 50 till 100, 150, 300 eller 500 för att ge mer.

Plusgiro: 90 00 72-0

Swisha till 123 561 20 49

Plan Sverige

Jobbar inte specifikt med flyktingsituationen i Medelhavet utan arbetar för hållbar utveckling i flera av de länder som båtflyktingarna flyr ifrån.

För att stödja Plans arbete:

Bankgiro: 900-7311

Plusgiro: 90 07 31-1

UNHCR, FN:s flyktingorgan

UNHCR ger skydd och nödhjälp till människor på flykt från sina hem.

För att stödja UNHCR

Plusgiro: 90 01 64-5

Bankgiro: 900-1645

Märk inbetalningen Medelhavet.

Ge 100 kronor: Sms:a FLYKTING till 729 80

Läkare Utan Gränser

Har bland annat räddningsinsatser på Medelhavet.

SMS:a MÅNAD till 72979 och skänk 50 kr varje månad.

PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete)

Stödjer insatser i syriska flyktinglägren i Libanon

Plusgiro: 90 00 50-6, märk gåvan Syrien.

Sms:a SYRIEN100 till 72 980 om du vill ge 100 kr.

Swisha till 9000506

Svenska kyrkans internationella arbete

Svenska kyrkan finns på plats och stöttar flyktingarna i Europa. Din gåva kommer bland annat att användas till tält, rent vatten och psykosocialt stöd.

Plusgiro: 90 01 22-3 märk gåvan med ”flyktingar i Europa”

Bankgiro: 900-1223 märk gåvan med ” flyktingar i Europa”

Sms:a FLYKTING till 72 905 för att ge 100 kronor

SOS Barnbyar

SOS Barnbyar hjälper ensamkommande flyktingbarn och barn som kommit bort från eller förlorat sina föräldrar. Finns i många av de länder som har flyktingar.

Så kan du hjälpa:

Sms:a SOS till 729 70 för att skänka 150 kr till SOS Barnbyars katastroffond.

Swicha valfri summa till 1239002296

Plusgiro 90 02 29-6 eller Bankgiro 900-2031. Märk inbetalningen med ”Katastroffonden”.

Erikshjälpen

Gör insatser via samarbetsorganisationen Medair som finns på plats i flyktingläger i Bekaadalen i Libanon.

Swisha en gåva till 123 9009283, märk med Syrien.

Radiohjälpen

Radiohjälpen har partnerorganisationer på plats runt om i världen.

Swisha valfritt belopp till 9019506, skriv FLYKT som meddelande (hela beloppet går till Radiohjälpen)

SMS:a FLYKT till 72 999 för att ge 100 kr (93 kr går till Radiohjälpen, ev trafikavg. kan tillkomma)

Ring 0900-25 100 för att ge 100 kr (91 kr går till Radiohjälpen, ev trafikavg. kan tillkomma)

Radiohjälpens pg 90 1950-6 och bg 901-9506, märk inbetalningen FLYKT

Lions

Lions Hjälpfond med konto 90 1948-0 har insamling för att hjälpa flyktingar i flyktinglägren i grannländerna till Syrien. Hjälpen går via Lions till Lions som på plats, ofta med UNHCR, ser till att hjälpen kommer direkt till flyktingarna och framförallt barnen.