190313; VIKTIGT ATT LÄSA*

11:e

 
En gratis bok om tvångsvård och rättigheter. Texten nedan från Civil Rights Defenders hemsida:

 
Är du intagen för tvångsvård, eller känner du någon som är det? I dag lanserar Civil Rights Defenders och RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) en handbok om vilka rättigheter du som tvångsvårdas i Sverige har.

Varför har handboken tagits fram?

– Vi har lång erfarenhet av arbete med tvångsvård i Sverige och vi har träffat många av de patienter som just nu befinner sig på slutna vårdavdelningar. Många har berättat för oss att de upplever att det saknas information om vilka rättigheter de har. Vi vill också bidra till att skapa en förståelse kring för varför man får en viss typ av vård eller restriktioner, säger Annika Åkerberg, jurist på Civil Rights Defenders.

Vem kan ha nytta av den?

– Alla som är intagna för tvångsvård och deras anhöriga. Även organisationer som når ut till dem som tvångsvårdas.

Vad finns det för problem med mänskliga rättigheter inom tvångsvården i dag?

– Sverige har fått återkommande internationell kritik från bland andra FN kring hur situationen ser ut. Det finns flera exempel på allvarliga brister och det påverkar människor som ofta mår mycket dåligt. Bland annat är det ett stort problem att personer hålls kvar trots att de är färdigbehandlade och att tvångsåtgärder, så som bältning och tvångsmedicinering överanvänds.

– Många vi har träffat har berättat att de fått bristande information och flera menar att de inte har någon möjlighet att påverka den vård som erbjuds. Rätten att vara delaktig i beslut som rör den egna vården och behandlingsmetoder är en grundläggande mänsklig rättighet.

Vad ska handboken bidra till?

– På ett bredare plan är målet med vårt arbete att mänskliga rättigheter respekteras fullt ut för personer som befinner sig inom tvångsvården. Handboken är en viktig del i detta eftersom den sammanställer information för att förstå sina rättigheter och i längden kunna påverka att de respekteras!

 


 
UTDRAG:

2.2 SVENSK LAG
Av Europakonventionen framgår att alla former av frihetsberövande måste ske med stöd av nationell lag.

Regeringsformen om att frihetsberövas
I regeringsformen anges att alla ska vara skyddade från att få sin rörelsefrihet begränsad eller frihetsberövas (2 kap 8 § RF). Men rätten kan inskränkas i lag ”för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får dock aldrig gå utöver vad som är nödvändigt” (2 kap 20 § RF). På det området överensstämmer den svenska grundlagen i stora delar med Europakonventionen.

Svensk lag som stödjer frihetsberövande
De nationella lagar som säger att någon får tas in för tvångsvård är:

 • LPT, Lag om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128)
 • LRV, Lag om rättspsykiatrisk vård (1991:1129)
 • LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52)
 • LVM, Lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870)
 • Smittskyddslagen (2004:168)
 •  
  Ungdomstjänst inom LVU är både en fråga om vård och ett straff till följd av brott begånget av personer som ännu inte uppnått straffbar ålder. Tvångsvård enligt smittskyddslagen är mycket ovanlig.

  ***

  Inflytande är en viktig pusselbit

  Bestämmelserna i LPT om vårdgivarens skyldighet att informera patienten om prognos, rekommendationer och möjligheten att välja vårdalternativ, följs inte alltid. Myndigheten för Vårdanalys rapport Lag utan genomslag (2017:2) slår fast att Patientlagen är ineffektiv när det gäller att säkra patientens rätt till information och delaktighet.

  Det är viktigt att vårdgivare förklarar och motiverar olika behandlingsmetoder och gör patienten delaktig, så patienten får förtroende för vården. Erfarenheterna från Civil Rights Defenders och RSMH är att om en patient känner sig maktlös och utan inflytande i sin egen vård får patienten också svårare att motivera sig till medverkan i det som läkare föreslår.

  RSMH och Civil Rights Defenders bedriver därför opinionsarbete för att stärka patienternas möjlighet att kräva sina rättigheter när det handlar om vårdalternativ, information och delaktighet, men också för att vårdinstitutioner ska ha ett människorättsbaserat arbetssätt.

   
  LÄNK TILL BOKEN. DELA!

   

   
  Själv undrar jag om om läkare får hota med tvångsvård.
  Känner en person som kanske verkade vara en besvärlig patient (för att hen tog reda på sina rättigheter antagligen). Personens läkare skrev ut mängder av narkotikaklassade mediciner. Sen stoppade läkaren denna överutskrivning rakt av. Det var väl då ”patienten” började bli besvärlig.

  Saken var att läkaren plötsligt säger till personens föräldrar att personen ska bli tvångsomhändertagen. Föräldrarna tycker båda att läkaren säger: ”tvångsomhändertagen via LVM.” Men det kan varit LPT. Både denna manliga läkare och en kvinna som var verksamhetschef för kliniken sa att poliser kommer att dyka upp hos patienten ”idag eller imorgon”.

  Personen hade sedan skor på sig inomhus i flera dagar och en ryggsäck med det viktigaste nära sig. Hen var redo att sticka helt enkelt. Personen var helt förstörd. Föräldrarna med.

  Personen var vaken i 48 timmar, mer eller mindre.

  Men ingen kom. Det gick veckor och inget hände. Personen hade kontakter så hen kunde få reda på om det fanns någon anmälning någonstans. Men icke. Inte ett samtal. Allt var förbannad lögn. Flera sa till patienten att hen verkligen borde göra en anmälan. Men personen var väldigt rädd för sin läkare. Det blev ingen anmälan.

  Detta tycker jag är absurt och vedervärdigt.

  För igen: Får en läkare hota med tvångsvård och polishämtning? Att bara använda det som ett hot, eftersom någon anmälan av personen aldrig gjordes av mannen eller kvinnan på kliniken.

  Är JUST hot om frihetsberövande på detta vis lagligt?

  Om någon vet något om detta eller har varit med om något liknande så mejla mig gärna på d[snabel-a]danieljohansson.net.

   
  LÄNK TILL BOKEN IGEN. DELA!

   
  *För alla inom vården till exempel! Mer specificerat: Personer med MAKT inom vården/psykiatrin!

   

  190307; INRISTAT I MIG

  inlagt av den 2019.03.07, under eget, foto, handling, helt jävla sjukt, text, XX
  07:e

   
  Det finns vissa saker, saker som gjort mig minst sagt väldigt ont och som sen dess gjort att jag känner mig minst sagt förfelad.

  Det kan ju vara så att man ”glömmer” saker som dessa. Man tänker på dem en gång i veckan, sedan en gång i månaden, sedan en gång varannan månad – ja, ni förstår.

  Ibland blossar de upp och man kan inte få sakerna ur huvudet på flera dagar.

  Men även detta ”glömmer” vi väl, det händer allt mer sällan.

  Men.

  Jag är säker på att dessa saker finns och kommer att finnas där och liksom sakta och tyst ”äta” på mig. Alltid. Till och med när jag sover. Vi kan lämna det omedvetna åt sidan. För saker som dessa, som liksom aldrig blir just avslutade eller jag får upprättelse för, kommer att finnas där igen och igen och igen.

  Detta vet jag helt visst och klart.

  Jag vet detta.

  Även om det bara är som ett litet sår ibland men som aldrig läker. Det kliar alltid en aning.

  Det är inte över än.

  Det du gjorde.

   

  190215; AFRAID OF WOMEN, BOY?

  inlagt av den 2019.02.15, under andras, handling, inspiration, snabbinlägg, video
  15:e

  WHO CARES IN SWEDEN?
  ALLA MÅSTE TITTA!

  inlagt av den 2018.06.30, under andras, handling, helt jävla sjukt, omsorg, psykiatri, video
  30:e

  WCIS 1 of 3 THE CONSCIENCE from artimus.se on Vimeo.

  Film 1: Samvetet

  Miljoner svenskar lider på grund av effekterna från en viss typ av antidepressiva medel, SSRI. Hela samhället påverkas genom att den antidepressiva effekten är att man bryr sig mindre. Ingen talar om att effekten i själva verket är en reducering av samvete och empatisk förmåga. Soldaten med mardrömmar och dåligt samvete tar samma medicin som den svenske domaren…

  WCIS 2 of 3 THE VICTIMS from artimus.se on Vimeo.

  Film 2: Offren

  Läkare och anhöriga vittnar om hur SSRI inte bara kan leda till misstänksamhet och svartsjuka utan även till mord, självmord och fosterskador. Mödrar luras att tro att de är psykiskt sjuka, att de är farliga för barnet och att SSRI är lösningen. Patienter förlorar sin sexualitet och ökar i vikt. Sörjande till personer som tagit SSRI och begått självmord får samma sorts SSRI, mot ”sorgen”…

  WCIS 3 of 3 THE LIE from artimus.se on Vimeo.

  Film 3: Lögnen

  Myndigheterna och media granskar inte de forskare som pläderar för att öka svenskarnas medicinering. Korruptionen är så sofistikerad att publik service i TV och Radio, mot reglerna, sprider reklamkampanjer vilka beställs från läkemedelsbolagen vilka även sköter läkarnas fortbildning. PR-byråer sköter om tvätten från reklam till ”information”. Vad gör svenskarna?

   


  Hemsida: http://www.whocaresinsweden.com

  SLÄPP ALDRIG IN DOM

  inlagt av den 2017.06.29, under andras, eget, grafik/digitalt, handling, inspiration, omsorg
  29:e

   
   

   
   

  EN FRÅNVARO

  inlagt av den 2017.06.13, under andras, citat, eget, grafik/digitalt, handling, omsorg, text
  13:e

   

  En frånvaro som ett osynligt sår, ett inre sår. Märks inte själv. Märks bara till sina följder – en nästan omärklig förblödning, stelnande, bortdöende.
  Som ett sår alltför djupt, alltför livsfarligt så att själva nerven, den som kan förnimma smärta, också är skadad och inte längre kan meddela sig. Bara blodförlusten, livet som långsamt förlorar sig i intet, stelheten som sprider sig.

   
  Ur Ett landskap av Birgitta Trotzig.

  Jag har kursiverat och gjort ett ord till fetstil. Nämligen frånvaro. Jag kommer att komma tillbaka till detta. Just denna text ovan är så innehållsrik och för första gången på länge kände jag en ny känslo-tanke-blod-process. Nämligen möjligheten!

  Varför känner jag ständigt i alla situationer en frånvaro? Jag har tagit mig att göra om en dikt av Samuel Beckett. Dikten heter SLUTKLÄM men läser ni den så kommer ni få en annan version som jag har slagit fram i gnistor och eld med hammare ständigt slagande-slående neråt neråt –

  Beckett är svart. Trotzig är vit, men hon lyckas fånga sig ett liv.

  Man måste tänka sig Sisyfos lycklig.

  Det blir ett inlägg någon gång i framtiden om: En frånvaro.
  Jag tar Beckett in i spelet och blandar med Trotzig. Är frånvaron medveten?
  En gnagande (men så tyst, ohörbar) frånvaro i ögonen på de i bussen eller i tunnelbanan.

  Jag har sökt länge. Jag hittade det hos Trotzig.

  En frånvaro.

  Kanske den kan illustreras av en annan dikt av Beckett.
  Jag har länge haft den nedskriven men den är så kort
  så den har rullat i mitt förstånd länge. Jag avslutar
  med den. Den kommer nedan. Frånvaro. Blod. Jag kommer
  att ta med Kafka också. Dom mörk-mörka-långa slingrande
  gatorna. Han visste att Gud var död, Josef K. Han var
  inte längre en människa, men han var tvungen att leva
  vidare som människa. Beckett:

   
   
  utan att vänta längre
  går han med fasta steg
  förbi sig
  utan mål

   
   

  INTERVJU MED PETER C. GØTZSCHE

  inlagt av den 2017.01.09, under handling, omsorg, psykiatri, snabbinlägg, vård
  09:e

   

   

  VI OCH DOM

  inlagt av den 2016.10.13, under andras, handling, helt jävla sjukt, snabbinlägg, video
  13:e

   

   
   
  2 klipp. Ett från Expressen. Och ett annat.
  Musik av Pascal – ”Vi Stannar”. Jag la ihop de 3
  grejerna. Har jag brutit nån copyright så säg till.

  Man kastas in i världen på olika platser.
  Vissa i Sverige, vissa i soten döden flykten.

  Soten döden lemmarna totalt utmärglad kropp och hjärna, framåt framåt framåt, brinnande sol i ögonen: i skuggan bakom den säkra döden.

  Snubblar du är du död.

   
   
   
  Pascals skivbolag Novotons hemsida: novoton.se
  Tidningen Expressens hemsida: expressen.se

  DANIEL JOHANSSONS JOURNAL

  inlagt av den 2016.08.11, under eget, handling, omsorg, psykiatri, text, vård
  11:e

  Senast har jag skrivit om läkemedelsindustrin. Tidigare om mig själv, skrivit poesi, lagt upp foto och digital konst. Och så kommer det fortsätta. Adressen hit är journal.danielized.net. Alltså jag skriver min egen journal. Läkarna kan skriva sina, de kan skriva vad de vill. Men: DETTA ÄR MIN JOURNAL, och jag tänker skriva på den en lång tid framöver!

   
   
  Lite ilska som ska ut bara:

  FÖRETAG SOM BARA BRYR SIG OM PENGAR TAR SIG IN I DIN HJÄRNA GENOM SMÅ PILLER OCH DET ÄR SÅ SVÅRT ATT SLUTA MED DOM ATT DU FORTSÄTTER VILKET BETYDER ATT DU FORTSÄTTER BETALA. MEGA-BOLAG HAR NU GARANTERAT SIG PENGAR FRÅN DIG I FLERA ÅR. DOM ÄR I DIN HJÄRNA. BOKSTAVLIGEN TALAT. DET ÄR KAPITALISMENS MEST RENA OCH PERFEKTA IDÉ HITTILLS. MEN VI MÅR DÅLIGT. VI VILL HA HJÄLP. JAG ANKLAGAR ER INTE. JAG ANKLAGAR DE JÄVLAR SOM INTE TESTAR MEDICINER ORDENTLIGT EFTER BIVERKNINGAR OCH FAST ATT DE VET ATT EN MEDICIN ÄR FARLIG SÅ SLÄPPER DE DEN PÅ MARKNADEN. DE KAN DRA ÅT HELVETE.

   

  BEKYMRET / THE CONCERN

  inlagt av den 2016.08.04, under andras, eget, foto, grafik/digitalt, handling, omsorg, text
  04:e

   
   

   
   
  Detta är en skiss/anteckning/något-på-väg.
  This is a draft/note/something-on-its-way.
  It is important to remember this. Say what you want.

   
   
  As written earlier on this blog about how Albert Camus describes the thinking of Martin Heidegger; here I cite the passage out of the Camus essay The Myth of Sisyphus where he writes about Heidegger.

  This is an English translation. For me to read this essay in French – well, I don’t know French that well. In the Swedish translation the word ”bykymret” (The Constant Concern) is used instead of ”anxiety” (ångest; inte bestämd form ångesten) which is used in the English translation.

  I don’t like using ”Anxiety” here. Probably, going back on my blog, ”Uncanny” and ”Uncanny-ness” (kuslighet) would be a better ”word” here. Or, as I am lost in translation (and probably somehow lost what the purpose for this text was from the beginning :) ) my list here can be used instead of ”Anxiety”.

  Or maybe: The constant problem. The constant problem that causes anxiety. The constant problem without possibility to solve in all of your lifetime causes anxiety.

  2 or 3-year old children drowned. Pushed away by war into another war, the war of surviving over the water. They did not survive. People found them washed ashore. And they are many, so many.

  Trump.

  Nice.

  An eye for an eye. A tooth for a tooth.

  The Climate.

  Corruption. FIFA. UEFA. Volkswagen. The APA. Big Pharma. Big Data. UN. Russia. USA. Sweden. The EU. The financial crisis. [Young narcissistic men pushing themself up the ladder because they need dollar bills to eat, and they spit out all ethics. This happens again and again.] Phizer. Lundbeck. Merck. GlaxoSmithKline. AstraZeneca. Vattenfall. Gazprom.

  SWE: Jag har ont i kroppen och jag har ont i själen. Sen har jag ont i min förlängda hand eftersom världen illusoriskt har blivit mindre och jag får all data om vad som händer i världen nästan direkt. Kropp, själ och världsklimatet som har blivit en del av mig.

   
   
  The Constant Concern-ing.
  The Constant Concern.
  Uncanny, Uncanny-ness.
  Det ständiga bekymret.
  Kuslighet, Kusligheten.
  Die ständige Sorge.

   
   

  Heidegger considers the human condition coldly and announces that that existence is humiliated. The only reality is “anxiety” in the whole chain of beings. To the man lost in the world and its diversions this anxiety is a brief, fleeting fear. But if that fear becomes conscious of itself, it becomes anguish, the perpetual climate of the lucid man “in whom existence is concentrated.” This professor of philosophy writes without trembling and in the most abstract language in the world that “the finite and limited character of human existence is more primordial than man himself.” His interest in Kant extends only to recognizing the restricted character of his “pure Reason.” This is to coincide at the end of his analyses that “the world can no longer offer anything to the man filled with anguish.” This anxiety seems to him so much more important than all the categories in the world that he thinks and talks only of it. He enumerates its aspects: boredom when the ordinary man strives to quash it in him and benumb it; terror when the mind contemplates death. He too does not separate consciousness from the absurd. The consciousness of death is the call of anxiety and “existence then delivers itself its own summons through the intermediary of consciousness.” It is the very voice of anguish and it adjures existence “to return from its loss in the anonymous They.” For him, too, one must not sleep, but must keep alert until the consummation. He stands in this absurd world and points out its ephemeral character. He seeks his way amid these ruins.

   
   

  THE BLACK SWAN, THOM
  AND THE CONSTANT CONCERN

  inlagt av den 2016.07.11, under andras, citat, eget, grafik/digitalt, handling, omsorg, text
  11:e

   

   
   
   
  “This is your blind spot, blind spot/ It should be obvious, but it’s not.”

   
   
   
  And that, ultimately, is the great preoccupation of one of our greatest poets of anxiety: a simple fear of the unknown. “People get crushed like biscuit crumbs,” he sings, and there’s nothing to be done about it. For all our human reason, we are unable to anticipate the things we really need to know.

   
   
   

   
   
   
  Me (Daniel) writing:

  When Albert Camus was writing about Martin Heidegger, Camus put some words to what he thought would catch Heideggers thinking. (I do not know if Heidegger himself had written or spoken about these words, but I have a feeling he had. He almost must have.)

   
   
  The words were (first in English then in Swedish and then a strange translation to German).

   
   
   
  The Constant Concern.
  Det ständiga bekymret.
  Die ständige Sorge.

   
   
   
  Why do I write all this? Much of what I do with pen/camera/writing/blogging/and.other.shite comes from ”The Constant Concern”. It’s like entering the maze, kill the monster, pick up the thread but never ever find the way out.

   
   
   
  Maybe Mr. Thom Yorke – his ZEITGEIST – Sensibility – causes pain, but causes creativity – SensibilityTheConstantConsern.
  You will never ever in this world find a place that feels like home. Ah, ok, you never had that feeling. Well, then your probably blessed.

   
   
   
  1-sdf

   
   
   
  This is your blind spot, blind spot/ It should be obvious, but it’s not.

   
   
   

  ATT OMBESÖRJA VARAT
  SOM TILLVARONS MENING

  inlagt av den 2016.06.13, under citat, eget, foto, handling, omsorg
  13:e

   
  flow

   

  THE DIVIDE (HIGH HOPES)

  inlagt av den 2016.05.23, under andras, handling, helt jävla sjukt, inspiration, video
  23:e

   
  The following text is from a review of the documentary The Divide from The Guardian:

  Katharine Round’s documentary The Divide is a short, sharp, shock of a film, based on Richard G Wilkinson and Kate Pickett’s book The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better. It briefly argues that the boisterous egalitarianism of the 80s radical right and the big bang of Thatcherism and Reaganism created a monster in the present day: a super-rich, supra-managerial class whose earnings are so stratospheric, so out of proportion to anything their companies are achieving, so deeply barricaded in gated communities and offshore holdings, that their existence is almost beyond our ken. And they enjoy what Milton Friedman called socialism for the rich and free enterprise for the poor: their prestige is guaranteed by the state, whose grandest politicians yearn to enjoy corporate super-wealth in retirement. Meanwhile, the humbler strivers are stuck with zero-hours contracts and no job security. And it is the very spectacle of inequality that is toxic. Even the rich are unhappy on their solid-gold hamster wheel.

   

   

  DÖDLIG PSYKIATRI OCH ORGANISERAD FÖRNEKELSE

  inlagt av den 2016.05.19, under andras, handling, omsorg
  19:e

  1
  2
  3
  4
  5

   
  Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse i svensk version 2016-08-15.

  ADJÖ LÄKARE – MED EN DIKT (CENSURERAD)

  inlagt av den 2016.04.30, under eget, handling, helt jävla sjukt, poesi, text
  30:e

  1

   
   

  1.

  abstinensen, min kära ovän
  den är vit torr som gammal aska, tjernobyl
  och sen kommer kramperna
  känslan av att vara ensammast i världen

  och sen hostar jag blod

  min kära ovän, du gav mig absint
  som små piller och det blev så skönt

  min kära ovän, du gav mig absint
  som små piller och det blev elaka blodiga sår

  2.

  jag vaknade upp på sjukhussängen

  abstinens från piller som du skrev ut.
  inte ett piller som inte kom från recept som du skrivit ut.
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  jag ringde XXXXXX. det du gjorde där skulle ha kunnat skadat mig fysiskt,
  eller, än värre, det kan verkligen ha skadat mig, jag kan inte veta än.

  dagar går
  och jag
  mår bättre

  ser träden
  dimman, den mars-april-kalla luften
  men det rimmar inte. varför
  kan jag inte känna skönheten av att se en rödhake?

  men. men men men. det är något som kommer tillbaka igen och igen.
  du bad inte om förlåt. du kunde inte erkänna ansvar,
  inte ens medansvar.

  det känns hårt fast som en istapp i bröstet.
  ibland blir det som eld och arga, arga tårar.

  brinner, brinner

  alla sjuksköterskor, handledare och läkare som sagt mig rätt.
  att det står så klart, så klart –
  att läkaren har ansvar för vad hen skriver ut. 
  har läkare från uppsala akademiska
  och huddinge sjukhus fel?

  igen:

  det är något som kommer tillbaka igen och igen.
  du bad inte om förlåt. du kunde inte erkänna ansvar.
  det känns hårt fast som en istapp i bröstet.
  ibland blir det som eld och arga, arga tårar.

  3.

   
  1

    
  jag vaknade på sjukhussängen
  efter den där jätteallvarliga gången

  läkaren behövde att en psykiatrer
  skulle komma prata
  går du på XXXXXXX frågade läkaren
  nej. bra då kan vi få tag på någon – det var söndag..

  han nämnde XXXXXXX där och jag kunde inte hålla tillbaka tårarna

  jag ser helt klart där jag sitter,
  vad som tagit mig till denna situation

  och så kom orden som jag alltid försökt hitta:

  jag har aldrig kunnat lita på XXXXXXX. jag har aldrig känt mig trygg på XXXXXXX.

  jag spyr, gall-gråter. som jag väntat på de orden, inte
  kunna lita, inte känna sig trygg. inte
  kunna lita, inte känna sig trygg. inte inte inte

  4.

  jag andas ut.
  det är vår, snart 1 maj. jag känner efter.

  du ska förbereda dig som idrottare gör inför OS, säger min nya läkare.
  du kommer få ett hundår, säger min nya läkare.
  trappa ut XXXXX. trappa ut XXXXXX.

  läkemedel som du, min kära ovän, har satt in.
  läkemedel som du, min kära ovän, har satt in.

  min kära ovän, du gav mig absint.
  som små piller och det blev elaka blodiga sår.

  blodiga sår. ett blodigt år.

  5.

  Jag skriver. En dag ska jag berätta allt.

   
   
   
   


   
  jag har aldrig kunnat lita på XXXXXXX. jag har aldrig känt mig trygg på XXXXXXX.?

  Ledtråd: XXXXXXX = Största privata psykiatriska mottagningen i Halmstad. Börjar på A…

  pagetop

 • TEXTSTORLEK

 • INLÄGG

 • ETIKETTER

 •  

 •  

 •