DOCTORED

inlagt av den 2020.11.25, under helt jävla sjukt, omsorg, psykiatri, video
25:e

 
”An investigation into the ”monopoly” of the medical industrial complex and how Americans are viewed as patients.”

IMDb

Av Working Pictures 2012

Jag är tveksam till vissa delar av denna dokumentär, men de bra delarna väger upp för de dåliga.
 

RUBRIK

inlagt av den 2020.06.03, under helt jävla sjukt, snabbinlägg
03:e

 
 

POETRY

inlagt av den 2020.06.02, under eget, ett liv, helt jävla sjukt, omsorg, poesi, snabbinlägg
02:e


    
  

The calm,
Cool face of the river
Asked me for a kiss.

    

 
  
 
 

Suicide’s Note
By Langston Hughes

190313; VIKTIGT ATT LÄSA*

11:e

 
En gratis bok om tvångsvård och rättigheter. Texten nedan från Civil Rights Defenders hemsida:

 
Är du intagen för tvångsvård, eller känner du någon som är det? I dag lanserar Civil Rights Defenders och RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) en handbok om vilka rättigheter du som tvångsvårdas i Sverige har.

Varför har handboken tagits fram?

– Vi har lång erfarenhet av arbete med tvångsvård i Sverige och vi har träffat många av de patienter som just nu befinner sig på slutna vårdavdelningar. Många har berättat för oss att de upplever att det saknas information om vilka rättigheter de har. Vi vill också bidra till att skapa en förståelse kring för varför man får en viss typ av vård eller restriktioner, säger Annika Åkerberg, jurist på Civil Rights Defenders.

Vem kan ha nytta av den?

– Alla som är intagna för tvångsvård och deras anhöriga. Även organisationer som når ut till dem som tvångsvårdas.

Vad finns det för problem med mänskliga rättigheter inom tvångsvården i dag?

– Sverige har fått återkommande internationell kritik från bland andra FN kring hur situationen ser ut. Det finns flera exempel på allvarliga brister och det påverkar människor som ofta mår mycket dåligt. Bland annat är det ett stort problem att personer hålls kvar trots att de är färdigbehandlade och att tvångsåtgärder, så som bältning och tvångsmedicinering överanvänds.

– Många vi har träffat har berättat att de fått bristande information och flera menar att de inte har någon möjlighet att påverka den vård som erbjuds. Rätten att vara delaktig i beslut som rör den egna vården och behandlingsmetoder är en grundläggande mänsklig rättighet.

Vad ska handboken bidra till?

– På ett bredare plan är målet med vårt arbete att mänskliga rättigheter respekteras fullt ut för personer som befinner sig inom tvångsvården. Handboken är en viktig del i detta eftersom den sammanställer information för att förstå sina rättigheter och i längden kunna påverka att de respekteras!

 


 
UTDRAG:

2.2 SVENSK LAG
Av Europakonventionen framgår att alla former av frihetsberövande måste ske med stöd av nationell lag.

Regeringsformen om att frihetsberövas
I regeringsformen anges att alla ska vara skyddade från att få sin rörelsefrihet begränsad eller frihetsberövas (2 kap 8 § RF). Men rätten kan inskränkas i lag ”för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får dock aldrig gå utöver vad som är nödvändigt” (2 kap 20 § RF). På det området överensstämmer den svenska grundlagen i stora delar med Europakonventionen.

Svensk lag som stödjer frihetsberövande
De nationella lagar som säger att någon får tas in för tvångsvård är:

 • LPT, Lag om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128)
 • LRV, Lag om rättspsykiatrisk vård (1991:1129)
 • LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52)
 • LVM, Lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870)
 • Smittskyddslagen (2004:168)
 •  
  Ungdomstjänst inom LVU är både en fråga om vård och ett straff till följd av brott begånget av personer som ännu inte uppnått straffbar ålder. Tvångsvård enligt smittskyddslagen är mycket ovanlig.

  ***

  Inflytande är en viktig pusselbit

  Bestämmelserna i LPT om vårdgivarens skyldighet att informera patienten om prognos, rekommendationer och möjligheten att välja vårdalternativ, följs inte alltid. Myndigheten för Vårdanalys rapport Lag utan genomslag (2017:2) slår fast att Patientlagen är ineffektiv när det gäller att säkra patientens rätt till information och delaktighet.

  Det är viktigt att vårdgivare förklarar och motiverar olika behandlingsmetoder och gör patienten delaktig, så patienten får förtroende för vården. Erfarenheterna från Civil Rights Defenders och RSMH är att om en patient känner sig maktlös och utan inflytande i sin egen vård får patienten också svårare att motivera sig till medverkan i det som läkare föreslår.

  RSMH och Civil Rights Defenders bedriver därför opinionsarbete för att stärka patienternas möjlighet att kräva sina rättigheter när det handlar om vårdalternativ, information och delaktighet, men också för att vårdinstitutioner ska ha ett människorättsbaserat arbetssätt.

   
  LÄNK TILL BOKEN. DELA!

   

   
  Själv undrar jag om om läkare får hota med tvångsvård.
  Känner en person som kanske verkade vara en besvärlig patient (för att hen tog reda på sina rättigheter antagligen). Personens läkare skrev ut mängder av narkotikaklassade mediciner. Sen stoppade läkaren denna överutskrivning rakt av. Det var väl då ”patienten” började bli besvärlig.

  Saken var att läkaren plötsligt säger till personens föräldrar att personen ska bli tvångsomhändertagen. Föräldrarna tycker båda att läkaren säger: ”tvångsomhändertagen via LVM.” Men det kan varit LPT. Både denna manliga läkare och en kvinna som var verksamhetschef för kliniken sa att poliser kommer att dyka upp hos patienten ”idag eller imorgon”.

  Personen hade sedan skor på sig inomhus i flera dagar och en ryggsäck med det viktigaste nära sig. Hen var redo att sticka helt enkelt. Personen var helt förstörd. Föräldrarna med.

  Personen var vaken i 48 timmar, mer eller mindre.

  Men ingen kom. Det gick veckor och inget hände. Personen hade kontakter så hen kunde få reda på om det fanns någon anmälning någonstans. Men icke. Inte ett samtal. Allt var förbannad lögn. Flera sa till patienten att hen verkligen borde göra en anmälan. Men personen var väldigt rädd för sin läkare. Det blev ingen anmälan.

  Detta tycker jag är absurt och vedervärdigt.

  För igen: Får en läkare hota med tvångsvård och polishämtning? Att bara använda det som ett hot, eftersom någon anmälan av personen aldrig gjordes av mannen eller kvinnan på kliniken.

  Är JUST hot om frihetsberövande på detta vis lagligt?

  Om någon vet något om detta eller har varit med om något liknande så mejla mig gärna på d[snabel-a]danieljohansson.net.

   
  LÄNK TILL BOKEN IGEN. DELA!

   
  *För alla inom vården till exempel! Mer specificerat: Personer med MAKT inom vården/psykiatrin!

   

  190307; INRISTAT I MIG

  inlagt av den 2019.03.07, under eget, foto, handling, helt jävla sjukt, text, XX
  07:e

   
  Det finns vissa saker, saker som gjort mig minst sagt väldigt ont och som sen dess gjort att jag känner mig minst sagt förfelad.

  Det kan ju vara så att man ”glömmer” saker som dessa. Man tänker på dem en gång i veckan, sedan en gång i månaden, sedan en gång varannan månad – ja, ni förstår.

  Ibland blossar de upp och man kan inte få sakerna ur huvudet på flera dagar.

  Men även detta ”glömmer” vi väl, det händer allt mer sällan.

  Men.

  Jag är säker på att dessa saker finns och kommer att finnas där och liksom sakta och tyst ”äta” på mig. Alltid. Till och med när jag sover. Vi kan lämna det omedvetna åt sidan. För saker som dessa, som liksom aldrig blir just avslutade eller jag får upprättelse för, kommer att finnas där igen och igen och igen.

  Detta vet jag helt visst och klart.

  Jag vet detta.

  Även om det bara är som ett litet sår ibland men som aldrig läker. Det kliar alltid en aning.

  Det är inte över än.

  Det du gjorde.

   

  190228; SHITE WORLD_GONE / MAD

  28:e

  190215; WHAT X GAVE ME

  inlagt av den 2019.02.15, under helt jävla sjukt, snabbinlägg
  15:e

  The worst thing that could happen to you? Modafinil, at high dose and at total dependence, no effect. Suicide or body breaking down by itself. You are not going to survive. The longer you take this drug and the higher dose, the more aggressive the addiction get. If you go “cold turkey” on this, you die. You kill yourself or if not, you’ll be dead in a couple of days. I’ve seen it. On the street modafinil is is super-hot. Cocaine users take it to get off the cocaine. Then they think they have the perfect drug. Maybe for a year, then you need more. It’s the worst as we say “lying drug” I’ve seen.

  – Anonymous addiction treatment personnel, New York.

  190215; OM DU VERKLIGEN VILL VETA

  inlagt av den 2019.02.15, under eget, helt jävla sjukt
  15:e

   
  jag har kropp
  fötter mot mark

  men inget narrativ
  i skallen

  det är verkligen så
  det är verkligen

  att jag inte fattar

  en den smarta läkarens
  stilett förstörde
  de vitala syn-apser-na

  och nu dansar jag var dag
  till hans års gamla musik

  ”när var det psykiatrikerna skulle säga förlåt?”

  OM DU VERKLIGEN VILL VETA (IGEN):

  mina dagar är räknade
  varje dag min är räknad

  och jag hatar honom
  likt den ål han är

  vem är denna hannibal?

  initialer?

  ok

  XX (edited later).

  See You in the Next One (Have a Good Time)

  180910 (TVÅ: SURRET: OVAN/UNDER)

  inlagt av den 2018.09.10, under eget, grafik/digitalt, helt jävla sjukt, poesi, snabbinlägg, text
  10:e

   
  inte sova okej / dricka för much.trapped i hyperrymden.?. flickan försvann, leende och blåser kyssar. Ett vitt ljus översvämmade rum / var tidpunkten för uppvaknande: publiken var lättad över att finna sig i sitt eget företag … someo (text oklart) inte vakna, det var en vit mardröm: Ansikten strålande skratt, halta självgodhet / uppenbarligen icke inhiberade …

  tre hundra miljoner människor
  alla med samma yta
  allt jag säger / gör är misstänkt
  ta mig och du får hjälp
  där
  nummer betyder ingenting
  Gud välsignade dig med ett vackert ansikte
  rätt skola
  rätt föräldrar
  jellydogs gelatinerad ål

  vi går på restaurang finns kött i brödet finns det inte tillräckligt med sittplatser för alla det är kött i rosa allt jellylikefat skivor rosa / klättra upp brandstegar / mycket förgiftad

  rådgivning för robotar

  om du känner att / låg igen.
  Försök. förblir
  i / circleof
  vänner. / se nästa instruktion
  mjukhet
  skakning
  allt i sin rätt att vara
  det willpass
  onlypart / inte sista
  saltvatten bra för rengöring
  ögonblicksbilder.
  kännande varelser / Kall (lugnande)
  dont.

  gå.

  kommer bara vill komma tillbaka.

  inte bara ringa
  inte bara vara
  (vår utstrålning / andmeaning.)
  synd att inte skriva (vara där)
  när man ville (var där)
  skriver nu
  säger nu

  kom ihåg alla de bra saker

  nu
  Fil / Print… / Skriv ut (på min vägg fast för att minnas) Meddelande slutar

     
  stund i mitt medvetande (G*****!) och fortsätter täX NEWSCNN ABC ETC. och byter igen ochde visar en gammal okusåpafrån artonhundratalet en antik variant de berättar historier i deidarebyter igen och sven melander(GRATTIS)intervjuar någon kameranfortsätter insekten flyger övertaken krälar ner i avl)oppBlicken ver anden enflicka/kvinna/vinna ) — — – (HOPPAS >ga rusar ned i kloak( ATT)ernas malströmmarinsekten flyger högre er hela göteborgoch floden som flyter(DU FÅR tar med alladet är ingen messias det är en apokalyps.nker
  på minnesflickan vill inte måste vtt mord
  på ljusa dagen en svart änka på nature
  channel stinger bitar de dör och ett
  undantags(EN BÄSTA AV DAGAR)
  tillstånd i det stora landet FO

  REWORK: MENNISKOTJYRKOGÅRDEN
  [HUMAN SEMATARY] PART I

  30:e

  main

   
   
  En maskin som bygger ord. Från nervtrådar och inälvor. Sladdar, DNA och ogästvänliga blickar. Mata in texten och den bygger poesi. Inte mänsklig. Bara maskin, materia. – nej, han säger, själen finns inte, ingen är skyldig till något, alla går genom en förutbestämd mall.

  Tre tårar, ljuset reflekteras i dem, ett ansikte, en haka. Känner igen, längtar efter att få röra, fingret mot kindens hårda livslinje.

  – och – jag staplar – språket måste följa med i omöjligheten
  in i mörkerskogen, virrvarret, koaset (ickemöjlighetsorden och meningssubstansgyttja kan inte tala)

  Vid busshållplatsen. Blicken flackar uppåt. Där.
  Radhuskartong. Från nedplats uppåt – mot horisont.
  Vit jävla byggnad. Klockan spärrar 21:39 – Sverige i stillbild,
  och om jag inte har fel – så är avstånden grova långa ickeverkliga
  platsen allt det hela ska vara, ser den – jag vill den vara tavla.
  Uppe till vänster ett fönster. Inramat av lampa, tigande tv-brus,
  det blå, det vita, blinkande – från och till,
  meningens sista ord vill beskriva ensamheten.

  Nej, icke är du här.
  Sorlet är grovt
  staden luktar.

  Jag skriver:

  ”Slutstation över telefonledningarna
  begränsade samtal, mellan människa
  och människa. Vinden som andas
  utanför fiberoptiken, ett hölje.
  Tonerna når inte riktigt in, de vill
  aldrig nå riktigt in.

  Det har inte snöat på ett tag.
  Saknar grusvägar mellan fält i snö,
  de blir långa svarta ormar.
  Vinden. Förnimmelse av vidder, –
  frihet. Siluetten av en kropp.”

  Poesin närmar sig mig. Orden är viktigare än någonsin. Det är som om – kanske du där ute, i någonstanset lyssnar och ser, hör, ringar in och nickar förstående. – Kanske poesin har en sådan den största läkande kraft, – kanske den Kristian Lundberg som döper sin bok till ’Den som inte talar är död’ vet och inser vad det är att tala, att inte vara tyst, att inte dölja sig i de nedsläckta rummens tvivel. Jag skriver det ur mig, jag skriver det, – livet inbringas i ett nu, kanske in i en eskapism, men!, men i orden framhärdar jag, lyssnar jag, blickar jag – och är det inte så att jag talar? – är det inte så att där i någonstanset någon hör, nickar? – är det inte så att jag skriver, talar för att höras? – för att höras?

   
   
  Rörelsen. Handen över kroppen.
  Meningens sista ord vill beskriva ensamheten.

   
   
   
  En maskin som bygger ord.
  Från nervtrådar och inälvor.
  Sladdar, DNA och ogästvänliga blickar:

  2

  3

  1

  4

   
  I am alone. The world is alone. Google Translate translate to English a bit:

  1028/5000
  A machine that builds words. From nerves and guts. Cords, DNA and hostile glances. Enter the text and it builds poetry. Not human. Only machine, matter. – No, he says, the soul does not exist, no one is guilty of something, everyone goes through a predefined template.

  Three tears, the light is reflected in them, a face, a chin. Recognize, longing to touch, finger against his cheek hard life line.

  – And – I stacks – the language must comply with the impossibility –
  into the dark forest, maze, koaset (non-option words and sentence substance ooze can not speak)

  At the bus stop. The look up spots. Where.
  Townhouse Carton. From nedplats upwards – towards the horizon.
  White fucking building. The time barriers 21:39 – Sweden in Still,
  and if I am not wrong – so the distances are long rough non real
  place everything it all should be, see it – I want it to be painting.
  Upper left a window. Framed by the light, silent television noise,
  the blue, the white, flashing – from and to,
  the sentence last word would describe the loneliness.

   
   
   
   
  12:32 torsdagen den 1 december i Sverige.
  Världen är ensam. Jag är ensam.

  12:32 on Thursday 1 December in Sweden.
  The world is lonely. I’m alone.
   
   
   
   


  Audio av The Knife: ”Old Dreams Waiting To Be Realized”
   

  REWORK 7: MODERN HORROR

  inlagt av den 2018.06.30, under andras, eget, grafik/digitalt, helt jävla sjukt
  30:e

  WHO CARES IN SWEDEN?
  ALLA MÅSTE TITTA!

  inlagt av den 2018.06.30, under andras, handling, helt jävla sjukt, omsorg, psykiatri, video
  30:e

  WCIS 1 of 3 THE CONSCIENCE from artimus.se on Vimeo.

  Film 1: Samvetet

  Miljoner svenskar lider på grund av effekterna från en viss typ av antidepressiva medel, SSRI. Hela samhället påverkas genom att den antidepressiva effekten är att man bryr sig mindre. Ingen talar om att effekten i själva verket är en reducering av samvete och empatisk förmåga. Soldaten med mardrömmar och dåligt samvete tar samma medicin som den svenske domaren…

  WCIS 2 of 3 THE VICTIMS from artimus.se on Vimeo.

  Film 2: Offren

  Läkare och anhöriga vittnar om hur SSRI inte bara kan leda till misstänksamhet och svartsjuka utan även till mord, självmord och fosterskador. Mödrar luras att tro att de är psykiskt sjuka, att de är farliga för barnet och att SSRI är lösningen. Patienter förlorar sin sexualitet och ökar i vikt. Sörjande till personer som tagit SSRI och begått självmord får samma sorts SSRI, mot ”sorgen”…

  WCIS 3 of 3 THE LIE from artimus.se on Vimeo.

  Film 3: Lögnen

  Myndigheterna och media granskar inte de forskare som pläderar för att öka svenskarnas medicinering. Korruptionen är så sofistikerad att publik service i TV och Radio, mot reglerna, sprider reklamkampanjer vilka beställs från läkemedelsbolagen vilka även sköter läkarnas fortbildning. PR-byråer sköter om tvätten från reklam till ”information”. Vad gör svenskarna?

   


  Hemsida: http://www.whocaresinsweden.com

  MODERN LIFE IS RUBBISH

  inlagt av den 2017.10.13, under fragment, helt jävla sjukt, psykiatri, snabbinlägg
  13:e

   
  Death is only a human construct.
  We Don’t Die
  We Don’t Die
  We Don’t Die

  Fuckers

   
  We Don’t Die
  We Don’t Die
  We Don’t Die

  listen to tricky

  &nbsp

  PUNK

  inlagt av den 2017.05.15, under eget, foto, helt jävla sjukt, snabbinlägg
  15:e

   

   

  JAMES – GETTING AWAY WITH IT

  inlagt av den 2017.05.07, under andras, eget, helt jävla sjukt, inspiration, poesi, text, video
  07:e

   
  Getting away with it? I hope.
  Daniel and Grace swims like dolphins now.
  On Jack Daniels and cigarettes and White Horse.

  You can lose everything in a minute. He says the words
  and leave the apartment. It’s early Sunday morning
  and you drink everything you got. Not alone, no,
  not alone. Severe Panic. Crank up Portishead; The Rip high.

  If we fucking humans shall survive,
  talking to middle-class Swedish 20-25-or-so kids;
  stop what you are doing and for fucks sake look
  on the streets on the outskirts of Malmö and Stockholm.

  It is fucking misery. But you will never ever have an
  idea how it is if you don’t fall down yourself. Hellström
  sang about how ”powder” kept him up on parties. And he sang
  about Stesolid (Valium) in a kewl way.

  Now Avantgardet has taken reality about dirt a big bit further.
  This fucking country gets a real kick in the ass the angry-melo-beautiful ”Åh Sverige”.

  As Hellström, Avantgardet are kewl. Big kewl. That’s very dangerous.

  So middle-class kids that’s the lesson:
  To get benzodiazepines or amphetamine or Antabus.
  To go to rehab meetings every week.

  To shake and have sweat pouring down your face on
  a bus full of trendy good looking swedes.

  Kids: There is not anything romantic about it.
  It’s play at first. Month pass and the same story always get told:
  You haven’t taken a shower for 3 month. Addiction.
  Again: There is nothing romantic about it. Not at all. Just.. pure misery.

  That is not play.
  That is suicide.

  This is not play.
  This is suicide.

   
   
   
  Encore:

  pagetop

 • TEXTSTORLEK

 • INLÄGG

 • ETIKETTER

 •  

 •  

 •