190313; VIKTIGT ATT LÄSA*

11:e

 
En gratis bok om tvångsvård och rättigheter. Texten nedan från Civil Rights Defenders hemsida:

 
Är du intagen för tvångsvård, eller känner du någon som är det? I dag lanserar Civil Rights Defenders och RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) en handbok om vilka rättigheter du som tvångsvårdas i Sverige har.

Varför har handboken tagits fram?

– Vi har lång erfarenhet av arbete med tvångsvård i Sverige och vi har träffat många av de patienter som just nu befinner sig på slutna vårdavdelningar. Många har berättat för oss att de upplever att det saknas information om vilka rättigheter de har. Vi vill också bidra till att skapa en förståelse kring för varför man får en viss typ av vård eller restriktioner, säger Annika Åkerberg, jurist på Civil Rights Defenders.

Vem kan ha nytta av den?

– Alla som är intagna för tvångsvård och deras anhöriga. Även organisationer som når ut till dem som tvångsvårdas.

Vad finns det för problem med mänskliga rättigheter inom tvångsvården i dag?

– Sverige har fått återkommande internationell kritik från bland andra FN kring hur situationen ser ut. Det finns flera exempel på allvarliga brister och det påverkar människor som ofta mår mycket dåligt. Bland annat är det ett stort problem att personer hålls kvar trots att de är färdigbehandlade och att tvångsåtgärder, så som bältning och tvångsmedicinering överanvänds.

– Många vi har träffat har berättat att de fått bristande information och flera menar att de inte har någon möjlighet att påverka den vård som erbjuds. Rätten att vara delaktig i beslut som rör den egna vården och behandlingsmetoder är en grundläggande mänsklig rättighet.

Vad ska handboken bidra till?

– På ett bredare plan är målet med vårt arbete att mänskliga rättigheter respekteras fullt ut för personer som befinner sig inom tvångsvården. Handboken är en viktig del i detta eftersom den sammanställer information för att förstå sina rättigheter och i längden kunna påverka att de respekteras!

 


 
UTDRAG:

2.2 SVENSK LAG
Av Europakonventionen framgår att alla former av frihetsberövande måste ske med stöd av nationell lag.

Regeringsformen om att frihetsberövas
I regeringsformen anges att alla ska vara skyddade från att få sin rörelsefrihet begränsad eller frihetsberövas (2 kap 8 § RF). Men rätten kan inskränkas i lag ”för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får dock aldrig gå utöver vad som är nödvändigt” (2 kap 20 § RF). På det området överensstämmer den svenska grundlagen i stora delar med Europakonventionen.

Svensk lag som stödjer frihetsberövande
De nationella lagar som säger att någon får tas in för tvångsvård är:

 • LPT, Lag om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128)
 • LRV, Lag om rättspsykiatrisk vård (1991:1129)
 • LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52)
 • LVM, Lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870)
 • Smittskyddslagen (2004:168)
 •  
  Ungdomstjänst inom LVU är både en fråga om vård och ett straff till följd av brott begånget av personer som ännu inte uppnått straffbar ålder. Tvångsvård enligt smittskyddslagen är mycket ovanlig.

  ***

  Inflytande är en viktig pusselbit

  Bestämmelserna i LPT om vårdgivarens skyldighet att informera patienten om prognos, rekommendationer och möjligheten att välja vårdalternativ, följs inte alltid. Myndigheten för Vårdanalys rapport Lag utan genomslag (2017:2) slår fast att Patientlagen är ineffektiv när det gäller att säkra patientens rätt till information och delaktighet.

  Det är viktigt att vårdgivare förklarar och motiverar olika behandlingsmetoder och gör patienten delaktig, så patienten får förtroende för vården. Erfarenheterna från Civil Rights Defenders och RSMH är att om en patient känner sig maktlös och utan inflytande i sin egen vård får patienten också svårare att motivera sig till medverkan i det som läkare föreslår.

  RSMH och Civil Rights Defenders bedriver därför opinionsarbete för att stärka patienternas möjlighet att kräva sina rättigheter när det handlar om vårdalternativ, information och delaktighet, men också för att vårdinstitutioner ska ha ett människorättsbaserat arbetssätt.

   
  LÄNK TILL BOKEN. DELA!

   

   
  Själv undrar jag om om läkare får hota med tvångsvård.
  Känner en person som kanske verkade vara en besvärlig patient (för att hen tog reda på sina rättigheter antagligen). Personens läkare skrev ut mängder av narkotikaklassade mediciner. Sen stoppade läkaren denna överutskrivning rakt av. Det var väl då ”patienten” började bli besvärlig.

  Saken var att läkaren plötsligt säger till personens föräldrar att personen ska bli tvångsomhändertagen. Föräldrarna tycker båda att läkaren säger: ”tvångsomhändertagen via LVM.” Men det kan varit LPT. Både denna manliga läkare och en kvinna som var verksamhetschef för kliniken sa att poliser kommer att dyka upp hos patienten ”idag eller imorgon”.

  Personen hade sedan skor på sig inomhus i flera dagar och en ryggsäck med det viktigaste nära sig. Hen var redo att sticka helt enkelt. Personen var helt förstörd. Föräldrarna med.

  Personen var vaken i 48 timmar, mer eller mindre.

  Men ingen kom. Det gick veckor och inget hände. Personen hade kontakter så hen kunde få reda på om det fanns någon anmälning någonstans. Men icke. Inte ett samtal. Allt var förbannad lögn. Flera sa till patienten att hen verkligen borde göra en anmälan. Men personen var väldigt rädd för sin läkare. Det blev ingen anmälan.

  Detta tycker jag är absurt och vedervärdigt.

  För igen: Får en läkare hota med tvångsvård och polishämtning? Att bara använda det som ett hot, eftersom någon anmälan av personen aldrig gjordes av mannen eller kvinnan på kliniken.

  Är JUST hot om frihetsberövande på detta vis lagligt?

  Om någon vet något om detta eller har varit med om något liknande så mejla mig gärna på d[snabel-a]danieljohansson.net.

   
  LÄNK TILL BOKEN IGEN. DELA!

   
  *För alla inom vården till exempel! Mer specificerat: Personer med MAKT inom vården/psykiatrin!

   

  HANDS OFF THE ANTARCTIC

  inlagt av den 2018.10.24, under andras, omsorg, video
  24:e

  180906 (ETT: MEA CULPA)

  inlagt av den 2018.09.06, under andras, eget, grafik/digitalt, inläggsserie, omsorg, poesi, text
  06:e

   
  skriva utan att se tillbaka
  och skulden kan då bara vara min

  lura mig till att vara det jag inte är finn dig själv i rännstenen finn dig själv i att vara det du är genom deras ögon text utan att titta tillbaka finn dig själv i dig själv finn dig själv i dekor och tapeter och död och irriterande radioröster och finn dig själv i att vara det du är inför dem och finn dig att vara det du är för dem och finn dig själv i att vara nedanalyserad av diktator kurator teamledare och finn dig själv att vara DET DU ÄR VÄRDERAD TILL AV DEM… och bli inspirerad av [produktanalysator] och [värdefinnare], – hot kanske bli av med anställning]

  trött jag måste sova jag kan inte sova jag är uppspelt jag är ensam jag är älskad i alla dessa fall finner jag bara att jag inte kan finna någonting.. – ensam; förföljd; driven till vansinne; – skriva utan att se tillbaka, skriva utan att se tillbaka

  ord blir toner och en avfärdad tillvaro därvaro till allt tillvaro natur psyke jag vet inte där jaget är finns ingenting det är en lögn relativist javisst men jag är hånad och det ska jag vara för jag har nog fel i allt detta och mitt jag är beständigt i ett förbryllande och finner jag inget här finner jag inget någon annan stans och vem ska jag vara nu när jag är jag och vem är du när jag tydligt och blödande kan säga vem jag är?

  till tals
  jag
  mina ord
  till dig

  svarar du

  finns. existerar?

  det är så lätt att säga att vi är här. lätt, ja.

  behöver vi mer?

  dova ljud och ekande metall från hamnen när skeppen smeker varandra. ett blått ljus och overkligheten triumferar. kollaps. frånfälle. knivyta. dioder. fågelnervsång. revbensstäder. en kollaps in i nuet. en kollaps in i nuet. och sedan? –

  tiden slutar aldrig. jag drar av mig mina fjädrar. det är torsdag

  det är torsdag night fever

  THE PRAYER OF TARKOVSKY’S STALKER:

  inlagt av den 2018.07.01, under andras, inspiration, omsorg, video
  01:e

   
  Let everything that’s been planned come true.
  Let them believe.
  And let them have a laugh at their passions.
  Because what they call passion,
  actually is not some emotional energy,
  but just the friction between their souls and the outside world.
  And most important, let them believe in themselves.
  Let them be helpless like children,
  because weakness is a great thing, and strength is nothing.
  When a man is just born, he is weak and flexible,
  when he dies, he is hard and insensitive.
  When a tree is growing, it’s tender and pliant,
  but when it’s dry and hard, it dies.
  Hardness and strength are death’s companions.
  Pliancy and weakness are expressions of the freshness of being.
  Because what has hardened will never win.

  WHO CARES IN SWEDEN?
  ALLA MÅSTE TITTA!

  inlagt av den 2018.06.30, under andras, handling, helt jävla sjukt, omsorg, psykiatri, video
  30:e

  WCIS 1 of 3 THE CONSCIENCE from artimus.se on Vimeo.

  Film 1: Samvetet

  Miljoner svenskar lider på grund av effekterna från en viss typ av antidepressiva medel, SSRI. Hela samhället påverkas genom att den antidepressiva effekten är att man bryr sig mindre. Ingen talar om att effekten i själva verket är en reducering av samvete och empatisk förmåga. Soldaten med mardrömmar och dåligt samvete tar samma medicin som den svenske domaren…

  WCIS 2 of 3 THE VICTIMS from artimus.se on Vimeo.

  Film 2: Offren

  Läkare och anhöriga vittnar om hur SSRI inte bara kan leda till misstänksamhet och svartsjuka utan även till mord, självmord och fosterskador. Mödrar luras att tro att de är psykiskt sjuka, att de är farliga för barnet och att SSRI är lösningen. Patienter förlorar sin sexualitet och ökar i vikt. Sörjande till personer som tagit SSRI och begått självmord får samma sorts SSRI, mot ”sorgen”…

  WCIS 3 of 3 THE LIE from artimus.se on Vimeo.

  Film 3: Lögnen

  Myndigheterna och media granskar inte de forskare som pläderar för att öka svenskarnas medicinering. Korruptionen är så sofistikerad att publik service i TV och Radio, mot reglerna, sprider reklamkampanjer vilka beställs från läkemedelsbolagen vilka även sköter läkarnas fortbildning. PR-byråer sköter om tvätten från reklam till ”information”. Vad gör svenskarna?

   


  Hemsida: http://www.whocaresinsweden.com

  TRIPTYCH: ”SAMMANHANG 1, 2 & 3”

  02:e

   
  Fragmentvärlden. De underliga perioder i historien när vattnet, det mörka
  världsvattnet, drar sig tillbaka, rusar mot horisonten. Kvar nakna stenar,
  brusande ljud, innerst en underlig tystnad. Varken städer eller människor når
  fram till ljudet. Stenens mun kan inte öppna sig.

  Birgitta Trotzig

   

   

  SAMMANHANG (Material)

  Hennes sammanhangs-samling. Just så, jag förstod inte först att det var olika hårda stenar (ihåliga, bara ett tunt fint ytlager) som innehöll sammanhang i varje ordsamling (stenmunnar utåt – ) bildar –

  Men kanske inte en generell sanning eller några ord Huggna –
  snarare i sin Tillblivning (i dig, i dig läsaren).

  Fjärilen dyker ut LIV från trädet, samtidigt tas med det språnget
  ett slut fram för både den åldrande fjärilen som offret långt Därborta
  för klusterbomber, minor, machete.

  Material och sammanhang.

   
  Vi är frågande och förstående och med varje lycka olycka närmar sig.

  We are accidents waiting to happen.

  Men rådjursögat inne i stenen är där för någon Nu,
  och viskar värld överallt, överallt.

  Sammanhang är små stenar och snäckor
  den där gången vi gick, går, gått på stranden.

   

  FOTOGRAFIER FRÅN DÅ –

  inlagt av den 2018.02.14, under bildserie, eget, foto, grafik/digitalt, omsorg
  14:e

  20 SEP 2014 16:15, 16:13

  4 JAN 2014 12:05, 12:16

  19 FEB 2014 20:02

    

  I CAN’T FIND HERMINE

  inlagt av den 2017.08.19, under andras, eget, foto, omsorg, snabbinlägg, video
  19:e

   

   

   

  SLÄPP ALDRIG IN DOM

  inlagt av den 2017.06.29, under andras, eget, grafik/digitalt, handling, inspiration, omsorg
  29:e

   
   

   
   

  IT SPEAKS OF A RIDDLE

  inlagt av den 2017.06.28, under eget, foto, omsorg, poesi, psykiatri
  28:e

  Yes. A riddle –

  W.

  EN FRÅNVARO

  inlagt av den 2017.06.13, under andras, citat, eget, grafik/digitalt, handling, omsorg, text
  13:e

   

  En frånvaro som ett osynligt sår, ett inre sår. Märks inte själv. Märks bara till sina följder – en nästan omärklig förblödning, stelnande, bortdöende.
  Som ett sår alltför djupt, alltför livsfarligt så att själva nerven, den som kan förnimma smärta, också är skadad och inte längre kan meddela sig. Bara blodförlusten, livet som långsamt förlorar sig i intet, stelheten som sprider sig.

   
  Ur Ett landskap av Birgitta Trotzig.

  Jag har kursiverat och gjort ett ord till fetstil. Nämligen frånvaro. Jag kommer att komma tillbaka till detta. Just denna text ovan är så innehållsrik och för första gången på länge kände jag en ny känslo-tanke-blod-process. Nämligen möjligheten!

  Varför känner jag ständigt i alla situationer en frånvaro? Jag har tagit mig att göra om en dikt av Samuel Beckett. Dikten heter SLUTKLÄM men läser ni den så kommer ni få en annan version som jag har slagit fram i gnistor och eld med hammare ständigt slagande-slående neråt neråt –

  Beckett är svart. Trotzig är vit, men hon lyckas fånga sig ett liv.

  Man måste tänka sig Sisyfos lycklig.

  Det blir ett inlägg någon gång i framtiden om: En frånvaro.
  Jag tar Beckett in i spelet och blandar med Trotzig. Är frånvaron medveten?
  En gnagande (men så tyst, ohörbar) frånvaro i ögonen på de i bussen eller i tunnelbanan.

  Jag har sökt länge. Jag hittade det hos Trotzig.

  En frånvaro.

  Kanske den kan illustreras av en annan dikt av Beckett.
  Jag har länge haft den nedskriven men den är så kort
  så den har rullat i mitt förstånd länge. Jag avslutar
  med den. Den kommer nedan. Frånvaro. Blod. Jag kommer
  att ta med Kafka också. Dom mörk-mörka-långa slingrande
  gatorna. Han visste att Gud var död, Josef K. Han var
  inte längre en människa, men han var tvungen att leva
  vidare som människa. Beckett:

   
   
  utan att vänta längre
  går han med fasta steg
  förbi sig
  utan mål

   
   

  De där ljusa punkterna,

  inlagt av den 2017.06.07, under eget, omsorg, poesi
  07:e

  som jag alltid sett. Det kommer efter.

  Livet är egentligen en summa tid, materia, kött
  som ska levas klart. Det är en basketplan. Folk
  sitter och tittar på så där lite slött. Klockan går.
  Och klockan går. Och det gör ont i hjärtat.

  En läkare gav fel ADD-medicin. Mitt huvud är:
  Fullt av sår som man inte kan se. De små demonerna
  som alltid följer mig.

  Norra vägen för mängder av år sen,
  den lugna delen bakom skiten –
  Det börjar snöa ordentligt bara så där
  folk på gatorna söker inte skydd
  alla tittar upp, den vackra parkens
  träd blir vita i det vindstilla.
  Det vackra gör ont, lägger sig bakom
  mina glasögon, jag kan bara ljushet
  och känna kyla i ögonen.

  Jag ser ljusa punkter.

   

  ZONA

  inlagt av den 2017.05.20, under andras, citat, eget, foto, ljud, målning/teckning, omsorg, poesi, text
  20:e

   

   
   
  Kan du hålla tyst?
  Jag vill bara att du är tyst
  under den stund jag
  ska men inte talar, är tyst.
  Och var tyst sen.
  I tystnaden, i inväntandet
  utan någon förväntelse
  där tid inte har någon existens
  i mig blir det där till, det det onämnbara

  Fast så sällan.
  det onämnbara – år..

  Ja, hunden är också i nåd.
  Jag blir glad. Min vän.

  Den som vet talar ej
  
Den som talar vet ej

  Gräset, de höga gräsens eviga rörelse,
  se de talar till mig. Talar till mig
  i deras tystnad. Kan ni förutsäga
  varje grässtrås rörelse över detta mäktiga fält?
  Och varför skulle vi vilja förutsäga det,
  min herre vetenskapsman,
  min herre författare?

  I tystnaden fullbordas jag.

   

   
  The Prayer of Tarkovsky’s Stalker:

  Let everything that’s been planned come true.
  Let them believe.
  And let them have a laugh at their passions.
  Because what they call passion,
  actually is not some emotional energy,
  but just the friction between their souls and the outside world.
  And most important, let them believe in themselves.
  Let them be helpless like children,
  because weakness is a great thing, and strength is nothing.
  When a man is just born, he is weak and flexible,
  when he dies, he is hard and insensitive.
  When a tree is growing, it’s tender and pliant,
  but when it’s dry and hard, it dies.
  Hardness and strength are death’s companions.
  Pliancy and weakness are expressions of the freshness of being.
  Because what has hardened will never win.

   
   

  JAG SÅG DIG, EN SPRICKA
  I EN TIDS-RUMS-DISTORTATION

  inlagt av den 2017.05.20, under eget, foto, grafik/digitalt, omsorg, poesi, text
  20:e

   
  rädd för att det var sista gången
  jag såg dig, det var en chans på omöjlighet suffa suffix till slut en jaävala tomhet din dina öon mot tapeten och biter o 40
  sista chans att att

  drömde om att du verkligen, att du
  hade tagit dig dit, utan att dö

  som första människa i historien

  du är bara värme
  du är snön springandet ramlandet skrattandet
  och en svart stjärna på den vita himlen

  ja, så är det
  har man olika versioner av sig själv?
  måste jag nu gå vidare in i det okända?

  i turin 1889 gick nietzsche på gatan
  han såg en kusk skrika och piska en häst
  nietzsche sprang fram storgråtandes
  och tog händerna om hästen, kramade den
  sen segnade han ner och gick in i
  den 11 år långa tystnaden.

  nietzsche skrev om rättvisa
  och efter ett liv i mardröm
  kunde han inte se mer ondska –
  kuskjäveln, bort med dig från
  hästen.

  Och han sa i min nattdagdröm:
  Vad jag än kallar det, det mörka,
  hos vissa individer och kanske
  hos alla, så kommer smärtan
  aldrig upphöra i denna värld –
  jag ser därför människan som
  obotlig, ett farligt vapen,
  och som vi vet ligger människans
  öde i att förstöra sig själv.

  Det vet vi. Och vi ska dö.

  Jag minns: Sista gången. September. Kallt. Frost. Parken. Du var inte där.

  Vissa människor är himlens tysta. En varats herde.

   

  HER WORLD

  inlagt av den 2017.05.07, under eget, foto, grafik/digitalt, omsorg, poesi, text
  07:e

   

  SHY WOMAN

   

  AND HER WORLD.

   
   
   
   
   
  AND CLOSE TO MY WORLD:

   
   

   
  We maybe could have fit together. Embrace. Grace.
  But none of us will see none of us again.

  Having discussions in my head.
  There is walls. Inside and outside.

  And I have a computer. I write. I Hate It.
  I have a sticker on that it says: ”STEAL THIS COMPUTER!”

  I really miss you tonight.
  And I don’t even know who you are.

  I calmly give you my open hands.
  Lines from a strange life. They are yours.
  We have not seen all yet. No. There is the possibility of a life.

   

  pagetop

 • TEXTSTORLEK

 • INLÄGG

 • ETIKETTER

 •  

 •