DOCTORED

inlagt av den 2020.11.25, under helt jävla sjukt, omsorg, psykiatri, video
25:e

 
”An investigation into the ”monopoly” of the medical industrial complex and how Americans are viewed as patients.”

IMDb

Av Working Pictures 2012

Jag är tveksam till vissa delar av denna dokumentär, men de bra delarna väger upp för de dåliga.
 

JORDAN B PETERSON

inlagt av den 2020.11.24, under omsorg, psykiatri, snabbinlägg, text, vård
24:e

Artikeln ”Jordan B Petersons år: ett ’absolut helvete’” i SvD är bra (paywall). Höga doser av Klonazepam. Ner i abstinensen. Som han säger: ”Värre än döden.” Ketamin. Och kanske annat? Från stjärna till bara en darrande kropp. Frågan är om han hade varit denna ”filosofiska stjärna” utan preparaten.

Jag är inte särskilt påläst om honom. Från artikeln: ”Var stark. Disciplinera dig hårt. Acceptera lidande. Sträva efter mening, inte tillfredsställelse. Ta ansvar för ditt eget liv innan du kritiserar andras. Ljug aldrig någonsin om någonting.” Men jag fastnar för hans beroende.

Är inte människor och deras egenskaper och bedrifter ofta baserade på något ”tillägg till kroppen”? Något som den inte har i sin nakenhet? Ljög Jordan för sig själv? – ”Var stark.” Kanske. Använde han fler medel än benso och ketamin? Och när? Jag får den känslan. Hans abstinens!

Min erfarenhet: Bensodiazepiner och andra medel (CS, osv.) kan höja ens självförtroende och självbild till en fas där man helt enkelt tror att man vet allt och är bättre än andra. Vissa medel ökar koncentrationen, ”klartänkandet” och vakenheten. Jag var ett socialt geni. Då.

Läkemedel och droger kan skapa framgångsrika människor. Är man sen någorlunda intelligent kan man komma långt. Enklast kanske det är att bli poet, författare, filosof, konstnär och liknande. Eller kanske en narcissistisk chef. MEN. DETTA ÄR DET VIKTIGA: BEROENDE ÄR BEROENDE.

Jordan sitter i en soffa med tårar i ögonen. En spillra? Detta handlar egentligen inte så mkt om honom.

Det handlar om BEROENDE och människor i MÄNGDER som förr eller senare kommer att få sitta i den där soffan. DU INTE LÄNGRE VAD DU EN GÅNG VAR.

Du är naken kall förnedrad.

Slutligen: Mediciner/droger kan göra dig smart. Du vinner kanske en strid men förlorar kriget.

Igen, Jordan:

”Var stark. Disciplinera dig hårt. Acceptera lidande.”

Det där har skrivits av många. Men många av dom har använt/använder kokain, opiater, bensodiazepiner, amfetamin, alkohol, absint, LSD mm.

Jean-Paul Sartre med sitt amfetamin, Ayn Rand med sitt amfetamin, Sigmund Freud med sitt kokain, Friedrich Nietzsche med sitt bord med mediciner av alla slag.

 

190313; VIKTIGT ATT LÄSA*

11:e

 
En gratis bok om tvångsvård och rättigheter. Texten nedan från Civil Rights Defenders hemsida:

 
Är du intagen för tvångsvård, eller känner du någon som är det? I dag lanserar Civil Rights Defenders och RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) en handbok om vilka rättigheter du som tvångsvårdas i Sverige har.

Varför har handboken tagits fram?

– Vi har lång erfarenhet av arbete med tvångsvård i Sverige och vi har träffat många av de patienter som just nu befinner sig på slutna vårdavdelningar. Många har berättat för oss att de upplever att det saknas information om vilka rättigheter de har. Vi vill också bidra till att skapa en förståelse kring för varför man får en viss typ av vård eller restriktioner, säger Annika Åkerberg, jurist på Civil Rights Defenders.

Vem kan ha nytta av den?

– Alla som är intagna för tvångsvård och deras anhöriga. Även organisationer som når ut till dem som tvångsvårdas.

Vad finns det för problem med mänskliga rättigheter inom tvångsvården i dag?

– Sverige har fått återkommande internationell kritik från bland andra FN kring hur situationen ser ut. Det finns flera exempel på allvarliga brister och det påverkar människor som ofta mår mycket dåligt. Bland annat är det ett stort problem att personer hålls kvar trots att de är färdigbehandlade och att tvångsåtgärder, så som bältning och tvångsmedicinering överanvänds.

– Många vi har träffat har berättat att de fått bristande information och flera menar att de inte har någon möjlighet att påverka den vård som erbjuds. Rätten att vara delaktig i beslut som rör den egna vården och behandlingsmetoder är en grundläggande mänsklig rättighet.

Vad ska handboken bidra till?

– På ett bredare plan är målet med vårt arbete att mänskliga rättigheter respekteras fullt ut för personer som befinner sig inom tvångsvården. Handboken är en viktig del i detta eftersom den sammanställer information för att förstå sina rättigheter och i längden kunna påverka att de respekteras!

 


 
UTDRAG:

2.2 SVENSK LAG
Av Europakonventionen framgår att alla former av frihetsberövande måste ske med stöd av nationell lag.

Regeringsformen om att frihetsberövas
I regeringsformen anges att alla ska vara skyddade från att få sin rörelsefrihet begränsad eller frihetsberövas (2 kap 8 § RF). Men rätten kan inskränkas i lag ”för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får dock aldrig gå utöver vad som är nödvändigt” (2 kap 20 § RF). På det området överensstämmer den svenska grundlagen i stora delar med Europakonventionen.

Svensk lag som stödjer frihetsberövande
De nationella lagar som säger att någon får tas in för tvångsvård är:

 • LPT, Lag om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128)
 • LRV, Lag om rättspsykiatrisk vård (1991:1129)
 • LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52)
 • LVM, Lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870)
 • Smittskyddslagen (2004:168)
 •  
  Ungdomstjänst inom LVU är både en fråga om vård och ett straff till följd av brott begånget av personer som ännu inte uppnått straffbar ålder. Tvångsvård enligt smittskyddslagen är mycket ovanlig.

  ***

  Inflytande är en viktig pusselbit

  Bestämmelserna i LPT om vårdgivarens skyldighet att informera patienten om prognos, rekommendationer och möjligheten att välja vårdalternativ, följs inte alltid. Myndigheten för Vårdanalys rapport Lag utan genomslag (2017:2) slår fast att Patientlagen är ineffektiv när det gäller att säkra patientens rätt till information och delaktighet.

  Det är viktigt att vårdgivare förklarar och motiverar olika behandlingsmetoder och gör patienten delaktig, så patienten får förtroende för vården. Erfarenheterna från Civil Rights Defenders och RSMH är att om en patient känner sig maktlös och utan inflytande i sin egen vård får patienten också svårare att motivera sig till medverkan i det som läkare föreslår.

  RSMH och Civil Rights Defenders bedriver därför opinionsarbete för att stärka patienternas möjlighet att kräva sina rättigheter när det handlar om vårdalternativ, information och delaktighet, men också för att vårdinstitutioner ska ha ett människorättsbaserat arbetssätt.

   
  LÄNK TILL BOKEN. DELA!

   

   
  Själv undrar jag om om läkare får hota med tvångsvård.
  Känner en person som kanske verkade vara en besvärlig patient (för att hen tog reda på sina rättigheter antagligen). Personens läkare skrev ut mängder av narkotikaklassade mediciner. Sen stoppade läkaren denna överutskrivning rakt av. Det var väl då ”patienten” började bli besvärlig.

  Saken var att läkaren plötsligt säger till personens föräldrar att personen ska bli tvångsomhändertagen. Föräldrarna tycker båda att läkaren säger: ”tvångsomhändertagen via LVM.” Men det kan varit LPT. Både denna manliga läkare och en kvinna som var verksamhetschef för kliniken sa att poliser kommer att dyka upp hos patienten ”idag eller imorgon”.

  Personen hade sedan skor på sig inomhus i flera dagar och en ryggsäck med det viktigaste nära sig. Hen var redo att sticka helt enkelt. Personen var helt förstörd. Föräldrarna med.

  Personen var vaken i 48 timmar, mer eller mindre.

  Men ingen kom. Det gick veckor och inget hände. Personen hade kontakter så hen kunde få reda på om det fanns någon anmälning någonstans. Men icke. Inte ett samtal. Allt var förbannad lögn. Flera sa till patienten att hen verkligen borde göra en anmälan. Men personen var väldigt rädd för sin läkare. Det blev ingen anmälan.

  Detta tycker jag är absurt och vedervärdigt.

  För igen: Får en läkare hota med tvångsvård och polishämtning? Att bara använda det som ett hot, eftersom någon anmälan av personen aldrig gjordes av mannen eller kvinnan på kliniken.

  Är JUST hot om frihetsberövande på detta vis lagligt?

  Om någon vet något om detta eller har varit med om något liknande så mejla mig gärna på d[snabel-a]danieljohansson.net.

   
  LÄNK TILL BOKEN IGEN. DELA!

   
  *För alla inom vården till exempel! Mer specificerat: Personer med MAKT inom vården/psykiatrin!

   

  190228; SHITE WORLD_GONE / MAD

  28:e

  180815 (NORMOPATEN)

  inlagt av den 2018.08.15, under andras, citat, eget, foto, grafik/digitalt, psykiatri, text
  15:e

   

  Den postmoderna filosofin har sedan 60-talet kritiskt proklamerat subjektets död, men den kritiken har främst varit riktad mot en djupt förenklad och cartesianskt färgad föreställning om vad det innebär att vara ett subjekt eller en person. Vad vi nu ser är i stället subjektivitetens och självreflektionens försvinnande realiserat i livshållning och kulturella praktiker. Till exempel sätter vi nu vår blinda tilltro till att forskarna en gång för alla ska kunna lösa våra livsproblem (vår miljöförstöring har vi på så vis lyckats förvandla från att vara ett etiskt till att bli ett tekniskt problem). Eller vi utvecklar snabba och manualiserbara psykoterapiformer där självinsikt, ansvarskänsla och personlig sanning inte längre har något kurativt värde. Stora delar av befolkningen bedövar sitt inre med SSRI-preparat och förlorar på så vis kontakten med de tankar och föreställningar som utgör väsentliga delar av deras ångest eller depression.

  Utilitarismen har blivit moralfilosofin på modet: att ha ett moraliskt problem innebär inte längre att befinna sig i kamp och konflikt med sig själv och sitt samvete, utan att stå inför den tekniska uppgiften att räkna ut de rationella grunderna för olika handlingsalternativ. Kommunikationsmöjligheterna har aldrig varit större och snabbare, men vi har allt mindre att kommunicera. Det inre och långsamma sökandet efter livsmening tycks bara föda melankoli; att överhuvudtaget ha ett inre liv och ett själsligt djup verkar mest skapa trubbel; låt oss i stället hänge oss åt självövergivandets narkos och kasta oss ut i det hypermoderna livets hålligång och med hjälp av ofelbara tekniker och självhjälpsappar förvandla oss till fungerade objekt bland andra objekt i den objektivt existerande världen. Ungefär så talar den nya tidsandan.

  Johan Eriksson skriver i SvD om psyko­analytikern Christopher Bollas bok ”Meaning and melancholia: Life in the age of ­bewilderment”.

  WHO CARES IN SWEDEN?
  ALLA MÅSTE TITTA!

  inlagt av den 2018.06.30, under andras, handling, helt jävla sjukt, omsorg, psykiatri, video
  30:e

  WCIS 1 of 3 THE CONSCIENCE from artimus.se on Vimeo.

  Film 1: Samvetet

  Miljoner svenskar lider på grund av effekterna från en viss typ av antidepressiva medel, SSRI. Hela samhället påverkas genom att den antidepressiva effekten är att man bryr sig mindre. Ingen talar om att effekten i själva verket är en reducering av samvete och empatisk förmåga. Soldaten med mardrömmar och dåligt samvete tar samma medicin som den svenske domaren…

  WCIS 2 of 3 THE VICTIMS from artimus.se on Vimeo.

  Film 2: Offren

  Läkare och anhöriga vittnar om hur SSRI inte bara kan leda till misstänksamhet och svartsjuka utan även till mord, självmord och fosterskador. Mödrar luras att tro att de är psykiskt sjuka, att de är farliga för barnet och att SSRI är lösningen. Patienter förlorar sin sexualitet och ökar i vikt. Sörjande till personer som tagit SSRI och begått självmord får samma sorts SSRI, mot ”sorgen”…

  WCIS 3 of 3 THE LIE from artimus.se on Vimeo.

  Film 3: Lögnen

  Myndigheterna och media granskar inte de forskare som pläderar för att öka svenskarnas medicinering. Korruptionen är så sofistikerad att publik service i TV och Radio, mot reglerna, sprider reklamkampanjer vilka beställs från läkemedelsbolagen vilka även sköter läkarnas fortbildning. PR-byråer sköter om tvätten från reklam till ”information”. Vad gör svenskarna?

   


  Hemsida: http://www.whocaresinsweden.com

  MODERN LIFE IS RUBBISH

  inlagt av den 2017.10.13, under fragment, helt jävla sjukt, psykiatri, snabbinlägg
  13:e

   
  Death is only a human construct.
  We Don’t Die
  We Don’t Die
  We Don’t Die

  Fuckers

   
  We Don’t Die
  We Don’t Die
  We Don’t Die

  listen to tricky

  &nbsp

  I AM THE CREATOR

  14:e

   

  DANIEL JOHANSSON — Your work has been curated to VSCO Selects — a showcase of exceptional content from around the globe. Use this link to view and share your work. See it among a selection of the finest content online in VSCO’s Collection.

  Here you can find my work in VSCO Selects.

   

  THE NEW GENERATION;
  NIETZSCHE DANCING TO OUR BEATS

  inlagt av den 2017.08.14, under andras, eget, ljud, psykiatri, text, video
  14:e

   
  Covers och More Covers av Henning M. Lederer nedan.
  Gamla böcker och beats.

  Ja, ni är omsprungna. Ni där uppe, medelålder 60.
  Några bra böcker. Frankl. Sein unt Zeit. Men gammalt
  och jag har bara sett ett eller två icke-manliga
  namn på böckerna. Detta är den tidens expertis
  om människan, människans psyke och människan i samhället.

  Det är vad som gjort oss till dom vi är genom olika institutioner. Pure patriarkat.

  Men jag ser socialstyrelsen.
  Jag har inte träffat en läkare som har varit med i det nya flödet av information.

  Det är bara en sak.

  Det är ändå de som skriver lagar.
  Psykiatrin är så dålig att det skrivs mer och mer i utländsk press.
  I en bra dokumentär säger en utländsk psykiater:

  ”Varför är det ingen som gör någonting. Lagen. Polisen?
  Pressen? Varför skriver ni inte om all jäv?

  Tills nyligen satt personer som samarbetade med STORA läkemedelsbolag i
  styrelsen som just bestämde om bolagets medicin skulle tillåtas i Sverige.

  _______________

   
  Dessa kortfilmern kan sägas illustrera den
  the-clash-diskrepans-marianergrav-grand-canyon-rak-blads-sår-avgrund mellan den gamla gardet och det nya.

  Gör allting med ett beat. Gör allting med medkänsla.
  Spräng denna design for life. Använd ditt blod. Använd din kropp. Du är kött och ben.

  Vad är vi? Produkter! Spacemonkeys! ;)

   

   

   
  and:

   

   

  IT SPEAKS OF A RIDDLE

  inlagt av den 2017.06.28, under eget, foto, omsorg, poesi, psykiatri
  28:e

  Yes. A riddle –

  W.

  #SAMTIDINFINITY

  03:e
  © DJ

  SAMTIDINFINITY © Daniel Johansson 2017

   
   
  So, what is Infinity?
  (For me it is the art I’ve done above.)
  (For me is the words of Trotzig. Below)

  From Wikipedia 170502 23:30.
  First things I found and copied in here.
  Read about INFINITY at link above.

  Logic

  In logic an infinite regress argument is ”a distinctively philosophical kind of argument purporting to show that a thesis is defective because it generates an infinite series when either (form A) no such series exists or (form B) were it to exist, the thesis would lack the role (e.g., of justification) that it is supposed to play.”[32]

  Computing

  The IEEE floating-point standard (IEEE 754) specifies the positive and negative infinity values. These are defined as the result of arithmetic overflow, division by zero, and other exceptional operations.[citation needed]

  ***
   
   
  Birgitta Trotzig:

  GRUNDBILDERNA

  Intet-roten.

  Fragmentvärlden. De underliga perioder i historien när vattnet, det mörka
  världsvattnet, drar sig tillbaka, rusar mot horisonten. Kvar nakna stenar,
  brusande ljud, innerst en underlig tystnad. Varken städer eller människor når
  fram till ljudet. Stenens mun kan inte öppna sig.

  De ihåliga platserna. Ett svart ljus.

  Hur fungerar minnet?

  Alla de gamla orterna är tömda, spräckta. Fönstren igenspikade, torgbrunnen
  igengrusad. Affischer flaxar. Längs murarna skuggor av palatsportar.

  Ur öde ödelagda skogar runt omkring stiger något underligt, en ny glödande dröm.
  Svartfjädrade vingar överskuggar skogen.

  DOMEN

  Historien är blind, men full av spår. Den är mörk som världsalltet, sträcker sig
  genom tiden och rummet, består av ögon, de i döden levande ögonen.

  De gamla råa stenarna på berget står som domare.

  Det enda ordet, den enda handlingen, det enda minnet. Livet förvandlas nu
  alltigenom till dom, ett pågående verkställande av en dom. Varje ord reser sig,
  varje handling, varje utebliven handling. Den lösa massan lögn sönderfaller i
  tydliga beståndsdelar, tydliga ja och nej, ingenting går att utplåna, allt har
  total betydelse.

  TITEL

  Djupt ner i roten övertygad om att detta blomstrande livskraftiga kapitalstarka förkrigsliv var dödssjukt – fel, dömt, ont, förgäves. Avskuret från livshelheten. Dömt.
  Sönderfallets, den ljudlösa sprickbildningens värld. Tillvaron förvandlar steg för steg, genom skenbart betydelselösa ord och händelser, sina verkliga drag. En dag ska den rycka den sedan länge overkliggjorda masken av seder och bruk, arv, traditioner, moral från ansiktet och visa sig i sin verklighet – massgravarnas.

   
   
   
  Jag stal några rader av Trotzig på Excerpter.

   
   
  ————————

   
  Det finns ingenting, Det finns någonting, eller ingenting.
  Människor rör sig i tunnlar. Intentionen. Köttet. Märkesjeans. Filmen som är på. Mat. Sova…
  Ett samhälle av tunnlar! Jag undrar hur många tunnlar hann där på gatan har.

  Allt finns tillgängligt. Men det gör att man inte längtar längre.

  LYSSNA: I storstäder går antagligen 65% av människorna med lurar i kött-öronen. I grov tidstunnel blir individen styrd Paranoid Android Fred och en en kvinna som faller och tappar alla sina varaor ingår inte i tidstunneln; framåt bara.

  DET ÄR MÖJLIGT ATT VISSA AV OSS HAR BLIVIT ZOMBIES. NEJ, INTE RIKTIGA ZOMBIES. BARA DET ATT… det verkar inte finnas någon själ eller något fungerande GABA-ssystem i hjärnan. DE NYA MÄNNISKORNA KOMMER GÖRA PRECIS ALLT FÖR ATT KÄNNA! DET LEDER SOM BT SÄGER KANSKE TILL massgravarna.

  Cronenberg. Crash.
  The girlfriend cry because she didn’t die in a car crash with her boyfriend who drove the other car. He whispers ”Maybe the next time, maybe the next time..”

  Ingenting. Infinity. Samtidigheten,

   
   

   
  They have sex right on the spot of the crash.
  Heavy traffic around. Having sex in public, fail to die in a crash.

  They are only bodies and can do whatever they like.

  To ”feel” is a blessing. To drive a car ready to die make her feel mercy and a blessing.

   

  INTERVJU MED PETER C. GØTZSCHE

  inlagt av den 2017.01.09, under handling, omsorg, psykiatri, snabbinlägg, vård
  09:e

   

   

  PSYCHIATRY. YES, I KNOW. ONE DAY.

  inlagt av den 2016.09.01, under andras, eget, grafik/digitalt, helt jävla sjukt, psykiatri, text, vård
  01:e

   
  1_hudson

  2_hudsonPictures by Bill Henson.

   
  TITLE: THIS IS FICTION (TO SOME POINT).

  This is a freee and confidenthial website that connects potential medication for buissnenns this is nott.. patiientsents with clinicaltrials and clinical- trial informati on. Patien ts and caregivers may use this websit e to determine if they may qualif y to participate in the clinical trial displayed on this pag asdfdse. Click QUALIFY for more informaaation on this trial. Symptoms of black rashes spreading can be frll dangerous. Please cal l your doctor or see akute

  TRIAL TITLE

  Safety, and Tolerabilit Participants with Treatment-rey of IntA Study to Evaluate the Efficacy, ranasal Esketamine Plus an Oral Antidepressant in Elderly Participants with Treatment-resistant Depression Black Spots!

  PHASE

  Phase 56

  PURPOSE

  Cipriani and colleagues analyzed 34 drug trials that included more than 5,000 patients. Of those, 22 studies were paid for by pharmaceutical companies.

  The scientists called the quality of the evidence in the research they studied ”very low” — so low that they said their findings weren’t enough to change how patients are treated. The authors cautioned that their results were based on flawed trials and that they couldn’t figure out whether or not the drugs were truly effective or gauge the impact of serious side effects.

  Safety of switching elderly participants the purpose of this study is to evaluate the efficacy and safety of switching elderly participants switching to a new oral antidepressant plus intranasal placebo with treatment-resistant depression (AP) from a prior antidepressant treatment (to which they have not responded) to either intranasal esketamine (to which they have not responded) plus a new oral antidepressant or.

  It has not to be said how acute these data come in transmission. 4 corp. trying.

  The black spot problem need to be solved as soon as possible. I gave the CEO the thought of trying to get in touch with the 4 other corporations to see if the black spots/rashes has appeared at their trials. I hacked this document because IT MIGHT BE CONTAGIOUS, IT MIGHT EVEN GET AIRBORNE! I mean, it is so destructive!

   
  DESCRIPTION

  blood

   
   

   
   
  If you’re frightened of dyin’ and you’re holding on…
  You’ll see devils tearing your life away
  But…if you’ve made your peace
  Then the devils are really angels
  Freeing you from the earth…..from the earth….from the earth

   

  bloblood

   
   

  CIZZI – DU VAR ETT TYST GENI

  inlagt av den 2016.08.25, under helt jävla sjukt, psykiatri, snabbinlägg, vård
  25:e

  7

   
  3

   
  Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle. Cizzi Will Have Her Revenge On Swedish Bullshit Psychiatry. Hjärta.

  ETT TYST GENI.

  Se dokumentären om Cizzi. Cizzi – en berättelse från andra sidan längtan.

   

  DANIEL JOHANSSONS JOURNAL

  inlagt av den 2016.08.11, under eget, handling, omsorg, psykiatri, text, vård
  11:e

  Senast har jag skrivit om läkemedelsindustrin. Tidigare om mig själv, skrivit poesi, lagt upp foto och digital konst. Och så kommer det fortsätta. Adressen hit är journal.danielized.net. Alltså jag skriver min egen journal. Läkarna kan skriva sina, de kan skriva vad de vill. Men: DETTA ÄR MIN JOURNAL, och jag tänker skriva på den en lång tid framöver!

   
   
  Lite ilska som ska ut bara:

  FÖRETAG SOM BARA BRYR SIG OM PENGAR TAR SIG IN I DIN HJÄRNA GENOM SMÅ PILLER OCH DET ÄR SÅ SVÅRT ATT SLUTA MED DOM ATT DU FORTSÄTTER VILKET BETYDER ATT DU FORTSÄTTER BETALA. MEGA-BOLAG HAR NU GARANTERAT SIG PENGAR FRÅN DIG I FLERA ÅR. DOM ÄR I DIN HJÄRNA. BOKSTAVLIGEN TALAT. DET ÄR KAPITALISMENS MEST RENA OCH PERFEKTA IDÉ HITTILLS. MEN VI MÅR DÅLIGT. VI VILL HA HJÄLP. JAG ANKLAGAR ER INTE. JAG ANKLAGAR DE JÄVLAR SOM INTE TESTAR MEDICINER ORDENTLIGT EFTER BIVERKNINGAR OCH FAST ATT DE VET ATT EN MEDICIN ÄR FARLIG SÅ SLÄPPER DE DEN PÅ MARKNADEN. DE KAN DRA ÅT HELVETE.

   

  pagetop

 • TEXTSTORLEK

 • INLÄGG

 • ETIKETTER

 •  

 •  

 •