HJÄLP IGEN!

inlagt av den 2015.09.09, under handling, omsorg
09:e

syria_7230_20121215_c0-36-864-539_s575x335


Bilder hittade genom Google.

 
Klistrar in texten nedan direkt från Dagens Nyheter. Här finns möjligheter till att hjälpa. För Vi är i Kris.

 
aid

 
Rädda Barnen

Rädda Barnen finns på plats i Syrien, Grekland, Italien och Serbien.

För att stödja Rädda Barnen:

Plusgiro: 90 2003-3

Bankgiro. 902-0033

Märk inbetalningen Katastrof.

Ge 100 kronor: Sms:a Katastrof100 till 72911

Ge 200 kronor: Sms:a Katastrof200 till 72911

Ge 300 kronor: Sms:a Katastrof300 till 72911

Röda korset

Har en insamling till arbetet att hjälpa människor på flykt, men ingen särskilt inriktad enbart på situationen på Medelhavet.

För att stödja människor på flykt:

Sms:a AKUT FLYKT till 72900 för att skänka 100 kronor.

Bankgiro 900-8004, skriv ”På Flykt”

Swisha till 123 555 7764

Läkarmissionen

Sms:a akuthjälp100 till 72980 så skänker du 100 kr.

Ge valfri gåva via Swish till 123 900 02 17

Ge valfri gåva via plusgiro 90 00 21-7

UNICEF Sverige

Stöd och hjälp till barnen och deras familjer i de krigshärjade länderna, i flyktinglägren och på flyktvägen.

För att stödja UNICEF:

Skänk en gåva på unicef.se.

Ge 100 kronor genom att sms:a LIV till 72900.

Bankgiro: 902-0017, märk ”flykt”.

Amnesty International

Har just nu en kampanj för att stärka rättigheterna för de människor som försöker att resa till Europa.

För att stödja Amnesty:

Sms:a AMNESTY 50 till 72 970 för att ge 50 kronor. Byt ut 50 till 100, 150, 300 eller 500 för att ge mer.

Plusgiro: 90 00 72-0

Swisha till 123 561 20 49

Plan Sverige

Jobbar inte specifikt med flyktingsituationen i Medelhavet utan arbetar för hållbar utveckling i flera av de länder som båtflyktingarna flyr ifrån.

För att stödja Plans arbete:

Bankgiro: 900-7311

Plusgiro: 90 07 31-1

UNHCR, FN:s flyktingorgan

UNHCR ger skydd och nödhjälp till människor på flykt från sina hem.

För att stödja UNHCR

Plusgiro: 90 01 64-5

Bankgiro: 900-1645

Märk inbetalningen Medelhavet.

Ge 100 kronor: Sms:a FLYKTING till 729 80

Läkare Utan Gränser

Har bland annat räddningsinsatser på Medelhavet.

SMS:a MÅNAD till 72979 och skänk 50 kr varje månad.

PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete)

Stödjer insatser i syriska flyktinglägren i Libanon

Plusgiro: 90 00 50-6, märk gåvan Syrien.

Sms:a SYRIEN100 till 72 980 om du vill ge 100 kr.

Swisha till 9000506

Svenska kyrkans internationella arbete

Svenska kyrkan finns på plats och stöttar flyktingarna i Europa. Din gåva kommer bland annat att användas till tält, rent vatten och psykosocialt stöd.

Plusgiro: 90 01 22-3 märk gåvan med ”flyktingar i Europa”

Bankgiro: 900-1223 märk gåvan med ” flyktingar i Europa”

Sms:a FLYKTING till 72 905 för att ge 100 kronor

SOS Barnbyar

SOS Barnbyar hjälper ensamkommande flyktingbarn och barn som kommit bort från eller förlorat sina föräldrar. Finns i många av de länder som har flyktingar.

Så kan du hjälpa:

Sms:a SOS till 729 70 för att skänka 150 kr till SOS Barnbyars katastroffond.

Swicha valfri summa till 1239002296

Plusgiro 90 02 29-6 eller Bankgiro 900-2031. Märk inbetalningen med ”Katastroffonden”.

Erikshjälpen

Gör insatser via samarbetsorganisationen Medair som finns på plats i flyktingläger i Bekaadalen i Libanon.

Swisha en gåva till 123 9009283, märk med Syrien.

Radiohjälpen

Radiohjälpen har partnerorganisationer på plats runt om i världen.

Swisha valfritt belopp till 9019506, skriv FLYKT som meddelande (hela beloppet går till Radiohjälpen)

SMS:a FLYKT till 72 999 för att ge 100 kr (93 kr går till Radiohjälpen, ev trafikavg. kan tillkomma)

Ring 0900-25 100 för att ge 100 kr (91 kr går till Radiohjälpen, ev trafikavg. kan tillkomma)

Radiohjälpens pg 90 1950-6 och bg 901-9506, märk inbetalningen FLYKT

Lions

Lions Hjälpfond med konto 90 1948-0 har insamling för att hjälpa flyktingar i flyktinglägren i grannländerna till Syrien. Hjälpen går via Lions till Lions som på plats, ofta med UNHCR, ser till att hjälpen kommer direkt till flyktingarna och framförallt barnen.

HJÄLP!

inlagt av den 2015.09.07, under handling
07:e

98845

pagetop

  • TEXTSTORLEK

  • INLÄGG

  • ETIKETTER

  •  

  •  

  •  
  •