STALKER; drömsekvens

inlagt av den 2010.03.14, under andras
14:e

Den som vet talar ej
Den som talar vet ej