Det Andra –

inlagt av den 2010.06.10, under andras, eget, foto, poesi, text
10:e

känner tårna krama trasmattan
köket är en plats, du skakar
söndag, byggnader som reser sig över dig

vila var är vila var är vila
mars och sömnen genom fönster
om det kunde vara annorlunda nu ensam
du kan inte stå upp det är bara att svälja
det är dagen efter det är musskit i hörnen
det är människoskit i hörnen

utanför röda gator, bussar, horor,
skakar skaka skakar det är en omöjlighet
söndag söndag söndag.

de bygger omöjliga
genomfartsleder likt rakt in i mammons käft

köket är en plats som andra
du är här i det röda
grenar och något som kunde finnas
en plats vid sidan av platsen

[Foto av Martin Johansson.]