FOTO: byggnad

inlagt av den 2010.08.13, under eget, foto
13:e