FOTO: jag

inlagt av den 2010.08.17, under eget, foto
17:e