COMPUTE?

inlagt av den 2010.09.08, under eget, foto, grafik/digitalt, text
08:e

Klicka bilden.