FOTO: Pripyat (virtuellt)

inlagt av den 2010.09.22, under eget, foto, grafik/digitalt
22:e

Ledningar, skorstenar, kraftverket, de övergivna delvis nerbrända fabriksområdena, mellan dem bildas raviner i väldiga sträckningar mot molnljuset. Ljus flödar ur molnen ner i ravinerna, de tomma byggnaderna, det är inget vanligt ljus, ner över ansiktena, näsryggarna, pannloberna, kindhålorna, läppsprickorna öppnade.

– Birgitta Trotzig