CITAT: Nietzsche –

inlagt av den 2010.10.17, under andras, citat
17:e

Vad man först måste skilja på när det gäller konstverk. – Allt som tänks, diktas,målas, komponeras, också det som byggs och skulpteras, kan hänföras till antingen den monologiska konsten eller konsten inför vittnen. Till den senare bör räknas också den skenbara monologkonst som i sig inbegriper tron på Gud, hela bönelyriken: ty för den fromme finns ännu ingen ensamhet – den uppfinningen är det först vi som har gjort, vi gudlösa. Jag kan inte tänka mig en djupare skillnad i en konstnärs hela optik än denna: om han betraktar sitt framväxande konstverk (”sig själv” -) med vittnets ögon eller om han ”har glömt yttervärlden”, vilket är det väsentliga i all monologisk konst – den är baserad på glömskan, den är glömskans musik.