CITAT: Bourdieu –

inlagt av den 2010.10.18, under andras, citat
18:e

Det finns kanske ingen värre försakelse, ingen värre förvägran, än den som drabbar förlorarna i den symboliska kampen om erkännande, om tillträde till ett socialt erkänt vara, med ett ord till mänskligheten.