”de brännmärkta och förolyckade” –

inlagt av den 2012.05.11, under andras, citat, eget, foto
11:e


”Bäst är skugga; bäst är avsked -, slippa att klaga över ”den bittraste ensamhet under sken av mycket sällskap”; slippa att – i nätter och dagar – vara nära att mista förståndet av äckel över alla de feghets- och dumhetsfraser man nödgats finna sig i att höra, finna sig i att själv uttala – Jag instämmer av hjärtat i Sören Kierkegaards mening: att barn och mycket åldriga äro det enda slags människor, som det stundom kan vara någon vila för sinnet i att tala vid. Från alla de s.k. intelligenta samtal, jag varit vittne till, skulle jag förgäves söka att erinra mig ett ord, som varit värt så mycket som fem öre. För resten får jag bekänna, att jag som oftast känt mig bättre bland de brännmärkta och förolyckade än i vad man kallar ”hyggligt folks” sällskap.”

Citat av Vilhelm Ekelund.

De namnlösas och förbiseddas gemenskap.