FOTO

inlagt av den 2012.05.25, under eget, foto
25:e

 
[na’tu:ra] III