MEDELKLASSEN OCH ROMANTIK. OCH MITT HAT. MOT MIG SJÄLV DÅ, MÅSTE JAG TILLÄGGA.

inlagt av den 2012.11.09, under andras, bildserie, eget, foto, grafik/digitalt, poesi, text
09:e

lättantändliga / explosiva råmaterial
arbetare rapporterar en rad olika sjukdomar från huvudvärk, hudirritation och illamående, till Colo-ändtarmscancer och ”kött-wrapper astma”.
innehåller en rad tillsatser – UV-och värmestabilisatorer, antioxidanter, antiblockmedel, färgämnen, jäsmedel och fyllmedel. flamskyddsmedel används också eftersom dessa plaster är mycket brandfarliga.
kan innehålla både bromera och klorerade flamskyddsmedel, som är i stånd att ge bort dioxiner. Tungmetaller såsom bly pulver, används som fyllmedel i en polyeten polypropen. Läckage av dessa tillsatser i deponier är ett problem. Men när dessa plaster är termiskt nedbrutna är (dvs brända) olika flyktiga föreningar genereras.
Två av dessa föreningar, formaldehyd och acetaldehyd, är listade som cancerframkallande. Totalt har 44 olika föreningar från polyeten identifierats. Den vanligaste plasten i världen.
Eftersom dessa plaster är till sin natur mycket brandfarligt, vid förbränning kolmonoxid, koldioxid och polycykliska hyrocarbons aromatiska avges. Om flamskyddsmedel är närvarande, är mycket korrosiva syror bildas.

 

 

Jag har ett papper här som berättigar mig till Fast Track-status.

whats i portföljen?

iam bor på Holiday Inn, rum 320.

Jag har spår snabbt status.

inte någon sluta? någon stoppa att släppa ut mig?

congratuulashuns! allas stopp och GLO.

du gått över gränsen

alltför många färger

alltför många ögon

små fåglar på träden alla kö

lynchmobb

Vi fixa dina dollar
gränslösa scenarier

väl se vem som hade rätt och vem som hade fel

Tekniskt sett kommer du att frysas vid beröring

och luta dig tillbaka ner igen och trycka på Play llike ingenting har hänt

klippa dina svansar med carving kniv

ögon poppade ut som cigarett maskin

Vi hypnotiserade av dina ögon
kom ihåg att tidigare resultat inte nödvändigtvis en vägledning för framtida resultat

och vi är ansiktslösa du inte kan attackera oss

ta pengarna och sedan köra

sjunger mig en vaggvisa

ingen puls

fast på ansiktet

Alastair Campbell

ICE AGE KOMMER

nummer sjunkande

skogen där inga fåglar sjunger

glömma varför du är där när du kommer dit

whats så fel med det?

bara en skakig resa.

det är bara högt tidvatten.