FOTO. JESSICA DIMMOCK: THE NINTH FLOOR

inlagt av den 2014.01.28, under andras, citat, foto, helt jävla sjukt
28:e

The Ninth Floor documents a group of addicts who moved into the apartment of a former millionaire in a wealthy neighbourhood in downtown Manhattan. Joe Smith, in his mid 60s, allowed a young addict to move into a spare bedroom in his large three-bedroom apartment in hopes of gaining rent. Several years later, a fully addicted Joe no longer had a bedroom and as many as 12 to 15 young addicts stayed at any given time. All electricity and hot water had been turned off and anything valuable had long been sold to feed habits.
This project documents the residents of this space leading up to their eviction and follows several of them after as they face jail and sickness, fight and love, attempt to get clean, sink deeper into addiction, go to jail, start families and struggle to survive.

 
 
17_002

17_012

17_024

17_026_v2

17_030

17_033

17_035

17_040

The Ninth Floor

17_089

17_101

17_00672340067234-r1-062-29a

17_107

 
Jessica Dimmocks hemsida.

Resultat, självbehärskning – allting är förgäves, allting som människan kunnat tro var förvärvat och säkert, är borta som om det aldrig hade varit. Där är bara den outhärdligt färska smärtan som åter och återigen bryter upp och sköljer fram och för med sig ett mödosamt uppbyggt liv – heder och ära, tålmodigt, genom tusen förödmjukelser timrad självaktning, mödosamt tum för tum vunnen frid, allt virvlar bort som hjälplösa stickor och strån i en stormflod.

Birgitta Trotzig