INSP: COLIN McCAHON

inlagt av den 2020.06.10, under andras, inspiration
10:e